Wat doen we

De activiteiten van Dovenschap zijn een middel om onze doelen te bereiken. De activiteiten verdelen we onder in kerntaken en projecten. Kerntaken zijn vaste en doorlopende activiteiten van Dovenschap. Projecten zijn tijdelijke activiteiten met een duidelijk begin- en einddatum. Projecten hebben een plan van aanpak en een financieel budget, en worden vaak gedaan samen met andere organisaties.

Kerntaken van Dovenschap:

  • Verenigingszaken, onder andere: jaarplannen, jaarverslagen, algemene ledenvergaderingen, statuten, huishoudelijke reglementen, ledenadministratie.
  • Informatievoorziening, onder andere: nieuwsbrief, website, voorlichting aan doven.
  • Bondgenotencontacten, onder andere: Werelddovendag, symposia, workshops bij het Dovenparlement.
  • Belangenbehartiging, onder andere: overleg met overheid, bedrijven, dienstverleners, hulpverlening.
  • Dienstverlening, onder andere: beantwoorden van informatieverzoeken, doorverwijzen, voorlichting van het algemene publiek.
  • Kwaliteitstoetsing en onderzoek, onder andere: meewerken in projecten die als doel hebben om praktijken en producten te verbeteren, meedenken bij ontwikkeling van producten en diensten, meekijken bij onderzoek.

Dovenschap voert de kerntaken uit door te overleggen met overheid, bedrijven, dienstverleners en hulpverleners; door werkgroepen te faciliteren, meldingsmogelijkheden te bieden; en door deel te nemen in overlegorganen en projecten. De verschillende kerntaken komen terug in de verschillende activiteiten.