UWV hoeft tolk niet te vergoeden voor studenten ouder dan 30

De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag, in de zaak van Hugo Mkandawire, beslist dat het UWV een tolk Nederlandse Gebarentaal niet hoeft te vergoeden voor een dove student van 30 jaar of ouder.

Hugo en Dovenschap, die Hugo bijstaat tijdens dit proces, zijn teleurgesteld nu de rechtbank heeft geoordeeld dat de wetgever een ruime vrijheid krijgt om invulling te geven aan de verplichtingen vanuit Internationale verdragen. Er zal hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. In ieder geval is wel duidelijk dat de wetgever nu aan zet is om verandering te brengen in de regelgeving om ook voor dove en slechthorende mensen een leven lang leren mogelijk te maken. Dovenschap zal daarvoor opnieuw de politiek benaderen.

Leven lang leren voor iedereen

Volgens artikel 24 in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, die Nederland binnenkort eindelijk gaat ratificeren, moet de overheid zorgen dat iedereen toegang heeft tot onderwijs en leven lang leren. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dit soms het bouwen van een lift of het plaatsen van een invalidentoilet. En voor mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn is vaak de inzet van tolken Nederlandse Gebarentaal of schrijftolken noodzakelijk om alle lessen goed te kunnen volgen.

Huidige tolkvoorziening achterhaald

De situatie van Hugo staat niet op zichzelf. Er zijn meer doven die, net als mensen die goed kunnen horen, na hun 30e door willen leren. Dovenschap pleit er al langer voor om de huidige tolkvoorziening te veranderen en benaderde met succes de politiek, maar ook het UWV om dit in gang te zetten. Daarom doen de ministeries van VWS, OCW en SZW op dit moment gezamenlijk een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Echter tegen de tijd dat eventuele veranderingen worden doorgevoerd zijn we al een tijdje verder. Voor Hugo komt dit dan waarschijnlijk te laat, maar voor andere doven kunnen het onderzoek en de rechtszaken van Hugo een grote impact hebben.

Samenwerken

Dovenschap biedt doven, slechthorenden en doofblinden sinds 2013 juridische ondersteuning via een rechtshulploket. Ook Hugo maakt hier gebruik van. Het rechtshulploket wordt bemand door ervaren advocaten die indien nodig een beroep kunnen doen op hun externe netwerk van juristen. Dovenschap werkt middels een platform intensief samen met andere organisaties voor doven, slechthorenden en doofblinden, maar ook met o.a. het College voor de Rechten van de Mens, Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking en de Coalitie voor Inclusie, waar sinds kort prof. mr. Jenny Goldschmidt voorzitter van is.

Zij is een dove Nederlandse juriste, hoogleraar en voormalige voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling (heet nu College voor de Rechten van de Mens). Al met al beschikt Dovenschap over een breed team van juristen en experts op het gebied van o.a. sociale voorzieningsrecht en mensenrechten. Bovendien maakt Dovenschap goed gebruik van een groot netwerk van journalisten en redacteuren waarover zij beschikt. Bijzonder is dat vanuit Dovenschap iedereen zich belangeloos inzet om de kwaliteit van leven voor alle dove mensen te verbeteren.