Tolkvoorziening voor dove ZZP’ers

Er is veel onduidelijkheid rondom de tolkvoorziening voor ZZP’ers. Het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hierover een notitie opgesteld. In het kort komt het hierop neer: iedereen die een eigen bedrijf is begonnen kan een tolkvoorziening aanvragen.

Dit geldt voor iedereen die vanaf 2010 een bedrijf begonnen is. Wie voor 2010 al een bedrijf had komt wellicht niet in aanmerking. Wij adviseren om dan contact op te nemen met ons Rechtshulploket of zelf een advocaat in te schakelen.

Inkomensgrens

Een minpunt is dat er na 3 jaar een inkomensgrens geldt: wie meer verdient komt niet meer in aanmerking voor een tolkvoorziening, vanuit het oogpunt dat men dit dan zelf kan betalen. Dovenschap is het hier niet mee eens en heeft dit duidelijk ingebracht in het onderzoek naar de tolkvoorziening.

Wij vinden dit een vorm van rechtsongelijkheid: horende mensen met een eigen bedrijf hebben die extra kosten immers niet. Heb jij met deze inkomensgrens te maken of is om een andere reden jouw aanvraag geweigerd? Mail dan  jouw ervaring naar ons meldpunt.

Notitie SZW inzake voorzieningen tolk gebarentaal