Minister akkoord met afschaffen eigen bijdrage hoortoestellen voor kinderen

Minister Edith Schippers

Hoortoestellen voor kinderen moeten volledig worden vergoed. Dat is de mening van de zeven patiëntenverenigingen voor doven, slechthorenden en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De leden van de Vaste Commissie VWS lieten op 18 juni 2015 unaniem deze mening horen tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. De minister heeft de commissie beloofd dit per 1 januari 2016 te gaan regelen. De patiëntenverenigingen hebben lange tijd aangedrongen op deze maatregel en zijn dan ook zeer blij met de toezegging van de minister.Lees meer…. Minister akkoord met afschaffen eigen bijdrage hoortoestellen voor kinderen

Oogvereniging en Platform Doven, Slechthorenden en TOS lanceren Zorgmonitor

Zorgmonitor voor doven, slechthorenden en TOS

In 2015 is er veel veranderd in de zorg, ook voor mensen met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking. De Zorgmonitor van de Oogvereniging en het Platform Doven, Slechthorenden en TOS is er om erop toe te zien dat niemand buiten de boot valt. Iedereen heeft recht op en goede kwaliteit zorg en maatwerk. De Zorgmonitor is op 1 juli officieel landelijk gelanceerd.

Zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en zorgaanbieders zijn blij met de Zorgmonitor. Al deze partijen willen weten of mensen goed geïnformeerd zijn en of iedereen die zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Lees meer…. Oogvereniging en Platform Doven, Slechthorenden en TOS lanceren Zorgmonitor

Onderzoek naar nieuwe opzet tolkvoorziening

groepsfoto

Op 8 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden naar aanleiding van de notitie landelijke regeling die op 2 april 2015 naar de politiek is gestuurd. Bij dit gesprek waren directeuren van de drie ministeries aanwezig: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en een afvaardiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).Lees meer…. Onderzoek naar nieuwe opzet tolkvoorziening

Toekomst slechthorende kinderen in handen van politiek

Ieder slechthorend of doof kind dat een hoorhulpmiddel nodig heeft om mee te kunnen doen op school, tijdens het spelen met vriendjes, in het verkeer en om zich goed te kunnen ontwikkelen, zou dat zonder problemen moeten krijgen. De patiëntenverenigingen voor mensen met een hooraandoening vinden dan ook dat er geen drempel mag zijn om een hoortoestel aan te schaffen. Maar niet alle ouders kunnen de eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen betalen.

Donderdag 18 juni staat de ‘evaluatie hoorzorg’ op de agenda van de Vaste Commissie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Patiëntenverenigingen roepen politici op tot een wetsreparatie, zodat kinderen tot 18 jaar voortaan hun hoortoestellen 100% vergoed krijgen.

Lees meer…. Toekomst slechthorende kinderen in handen van politiek