VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen in werking getreden

Proosten op het VN-verdrag

Op 14 juni werd in New York op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties bekend gemaakt dat Nederland het VN-verdrag inzake de Rechten van mensen met beperkingen nu ook geratificeerd heeft. De laatste mijlpaal was de definitieve inwerkingtreding van het VN-verdrag, op 14 juli 2016. Vanaf die datum kan iedereen die zich gediscrimineerd voelt op grond van een beperking zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.

Lees meer…. VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen in werking getreden

Stichting Gebruikers Assistentiehonden dient uitzonderlijk verzoek in bij Eerste Kamer

stichting gebruikers assistentiehonden

Nu het VN-verdrag voor mensen met een handicap is goedgekeurd, wordt het wetsvoorstel verder behandeld in de Eerste Kamer. Mensen die gebruikmaken van een assistentiehond kunnen de Eerste Kamer alleen niet of nauwelijks bereiken. De Stichting Gebruikers Assistentiehonden heeft daarom gisteren een uitzonderlijk verzoek ingediend. Dovenschap steunt deze actie en zal daarom ook een brief sturen aan de Eerste Kamer om dit verzoek te ondersteunen.
Lees meer…. Stichting Gebruikers Assistentiehonden dient uitzonderlijk verzoek in bij Eerste Kamer

Historische dag: Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag

VN logo

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. En dat is goed nieuws! Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering  van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.Lees meer…. Historische dag: Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag

Stemmen voor VN-verdrag opnieuw uitgesteld

Dovenschap op de tribune bij behandeling VN-vedrag in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer zou op 19 januari stemmen over het VN-verdrag. Veel mensen met een beperking, belangenbehartigers en andere betrokkenen keken uit naar dit moment. De dag waarvan we dachten dat het een historische dag zou worden. Vrij snel na de start van de vergadering over het VN-verdrag werd alleen duidelijk dat een meerderheid in de Kamer voor uitstel van de stemmingen is.Lees meer…. Stemmen voor VN-verdrag opnieuw uitgesteld

Ratificatie VN-verdrag: een overzicht van alle gebeurtenissen tot nu toe

Logo VN verdrag waarmaken

Vandaag op 9 december wordt in de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking behandeld. Al jaren kijken we uit naar het moment dat Nederland het verdrag ratificeert. Het ratificeren van het verdrag betekent dat Nederland ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking gelijke toegang krijgen tot de samenleving en gelijke kansen krijgen.

Lees meer…. Ratificatie VN-verdrag: een overzicht van alle gebeurtenissen tot nu toe

VN-verdrag eindelijk in Tweede Kamer

VN logo

Op woensdag 9 december behandelt de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Al jaren zien deze mensen en hun belangenorganisaties daar reikhalzend naar uit. Om ervoor te zorgen dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook gaat inzetten op échte verbeteringen, wil de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag de Kamerleden een aantal dringende suggesties meegeven.Lees meer…. VN-verdrag eindelijk in Tweede Kamer

Wetsvoorstellen ratificatie VN-verdrag in oktober besproken in Tweede Kamer

Logo Ieder(in)

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap verplicht landen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Nederland heeft dit VN-verdrag wel ondertekend maar nog niet bekrachtigd (geratificeerd). Nederland is daardoor nog niet verplicht het verdrag na te leven. Daarom is het goed nieuws dat de wetsvoorstellen voor de ratificatie in oktober worden behandeld in de Tweede Kamer.

Lees meer…. Wetsvoorstellen ratificatie VN-verdrag in oktober besproken in Tweede Kamer

Verslag 6: Het rechtshulploket van Dovenschap

Daarna was het de beurt aan Jacques Dijkgraaf en Annie Wigger van het Rechtshulploket van Dovenschap. Ook bij hen kunnen mensen terecht met vragen rondom discriminatie. Doven hebben dus de keuze waar ze heen willen met hun klacht of melding of probleem. Het Rechtshulploket is echter veel breder en behandelt allerlei zaken. Lees meer…. Verslag 6: Het rechtshulploket van Dovenschap

Verslag 4: Wat kan het College voor de Rechten van de Mens voor doven betekenen?

Keirsten de Jongh

Keirsten de Jongh, senior beleidsadviseur van het College voor de Rechten van de Mens, was de tweede spreker tijdens het mini-symposium van Dovenschap. Zij legde uit wat er nu precies in het verdrag staat. Het verdrag gaat over alle terreinen van het leven: wonen, werken, onderwijs, vrije tijd. Ook noemt het verdrag dat het beleid aangepast moet worden in overleg met mensen met beperkingen. Lees meer…. Verslag 4: Wat kan het College voor de Rechten van de Mens voor doven betekenen?