Onderzoek tolkvoorzieningen afgerond

Logo ministerie SZW

Het onderzoek naar de tolkvoorzieningen is afgerond. Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met onder andere de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken. Kortgeleden kreeg Dovenschap bericht dat het onderzoeksrapport is overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Wij verwachten dat het onderzoek na de zomer een vervolg krijgt.

Lees meer…. Onderzoek tolkvoorzieningen afgerond

Antwoord van staatssecretaris op Kamervragen over declaratieproblemen tolken gebarentaal

Tweede Kamerlid John Kerstens liet vandaag op Twitter weten dat er antwoord is gekomen op zijn Kamervragen over declaratieproblemen voor gebarentolken.

John Kerstens en Kamerlid van Dijk (allebei van de PvdA) stelden in oktober vragen over de problemen die er waren voor tolken om te kunnen declareren bij UWV. De wijze waarop tolken konden declareren bij UWV is in september dit jaar veranderd, maar niet alle tolken waren daarvan op de hoogte. Daardoor kwamen veel declaraties op de verkeerde plek bij UWV terecht. Tolken kregen daardoor niet betaald en kwamen flink in de problemen door deze betalingsachterstand. Dankzij de druk van Dovenschap en NBTG kwam er gelukkig snel een oplossing. Toch leidde de hele kwestie tot vragen in de Tweede Kamer.

Lees meer…. Antwoord van staatssecretaris op Kamervragen over declaratieproblemen tolken gebarentaal

Waarom de tolkvoorziening van Menzis naar Berengroep gaat…

tolkuren - klok

Afgelopen september werd duidelijk dat de tolkvoorziening vanaf 1 januari 2016 zal worden geregeld door Berengroep. Daar schreven we hier al over. Maar waarom regelt Menzis dat straks eigenlijk niet meer?

Eind 2014 heeft Menzis aangegeven dat ze vanaf 2016 niet meer de tolkvoorziening voor de leefuren wil regelen. Door veranderingen in de wet valt de tolkvoorziening tegenwoordig onder de WMO. Dat betekent dat de gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor het regelen van de tolkvoorziening. Dat Menzis het straks niet meer wil regelen, betekent dat de VNG op zoek moest gaan naar een nieuwe partij die de tolkvoorziening centraal kan gaan uitvoeren.

Lees meer…. Waarom de tolkvoorziening van Menzis naar Berengroep gaat…

Eén e-mailadres voor declaratie gebarentolk bij UWV

Logo UWV

Vanaf 30 september 2015 kunnen doven en doventolken declaraties voor UWV naar één centraal e-mailadres sturen: controlbbg@uwv.nl. Dit e-mailadres vervangt tijdelijk het declaratieproces voor doven en gebarentolken dat op 1 september 2015 bij UWV is ingevoerd. Hebben zij je declaratie op het centrale e-mailadres ontvangen? Dan betalen ze die volgens eigen zeggen zo snel mogelijk.Lees meer…. Eén e-mailadres voor declaratie gebarentolk bij UWV

Onderzoek naar nieuwe opzet tolkvoorziening

groepsfoto

Op 8 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden naar aanleiding van de notitie landelijke regeling die op 2 april 2015 naar de politiek is gestuurd. Bij dit gesprek waren directeuren van de drie ministeries aanwezig: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en een afvaardiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).Lees meer…. Onderzoek naar nieuwe opzet tolkvoorziening

Brief aan ministerie VWS over bezuinigingen tolkvoorziening

staatssecretaris-van-rijn

Dinsdag 2 juni hebben de belangenorganisaties voor tolkgebruikers en tolken een brief gestuurd aan staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS. De brief gaat over de aankondiging van VNG dat er vanaf 2016 bezuinigingen zullen komen rondom de tolkvoorziening voor de WMO.Lees meer…. Brief aan ministerie VWS over bezuinigingen tolkvoorziening

Mogelijk bezuinigingen tolkvoorziening 2016

Tijdens het stakeholdersoverleg op 21 mei, waar verschillende ministeries en belangenorganisaties bijeen waren, kwamen berichten naar voren dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te weinig budget heeft en gedwongen is om extra bezuinigingen door te voeren in de tolkvoorziening van 2016.Lees meer…. Mogelijk bezuinigingen tolkvoorziening 2016

Tolknet lanceert Tolkmatch Direct en Tolken op afstand

Deze week lanceerde Tolknet twee nieuwe diensten: Tolkmatch Direct en Tolken op afstand op afspraak. Beide diensten hebben met elkaar gemeen dat de tolk via een scherm het gesprek vertaalt. Bij de eerste dienst gebeurt dat direct, bij de andere dienst op afspraak.Lees meer…. Tolknet lanceert Tolkmatch Direct en Tolken op afstand