Dreigende sluiting doveninternaat Haren

Logo Kentalis

Recent heeft staatssecretaris Dekker laten weten dat het doveninternaat in Haren vanaf 2017 niet langer gefinancierd zal worden. Dekker vindt dat in het kader van Passend Onderwijs leerlingen naar een reguliere school moeten kunnen. Dat maakt het internaat volgens hem overbodig. Hij geeft de sluiting een jaar uitstel om de reguliere scholen de tijd te geven om dove leerlingen bij elkaar in de klas te zetten.Het gevolg hiervan zal zijn dat het internaat moet sluiten. Lees meer…. Dreigende sluiting doveninternaat Haren

VN-verdrag eindelijk in Tweede Kamer

VN logo

Op woensdag 9 december behandelt de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Al jaren zien deze mensen en hun belangenorganisaties daar reikhalzend naar uit. Om ervoor te zorgen dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook gaat inzetten op échte verbeteringen, wil de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag de Kamerleden een aantal dringende suggesties meegeven.Lees meer…. VN-verdrag eindelijk in Tweede Kamer

Gebarentolk in onderwijs voor 30-plussers voorlopig niet vergoed

Staatssecretaris Klijnsma

Waarom wordt een tolk niet door UWV vergoed als je ouder bent dan 30 en een opleiding volgt of wil volgen? Onder andere deze vraag stelden de Kamerleden van Weyenberg en van Meenen (allebei van D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uit de antwoorden van minister Klijnsma op deze vragen maken we op dat de situatie voorlopig niet verandert.  We hopen dat het onderzoek naar de tolkvoorziening (zie brief van Staatssecretaris van Rijn van 9 november) ertoe leidt dat er ook op een andere manier wordt gekeken naar de bij-, na- en omscholing van doven die ouder zijn dan 30. Voor deze doven is er vaak geen sprake van onderwijs, maar van loopbaanontwikkeling.

Lees meer…. Gebarentolk in onderwijs voor 30-plussers voorlopig niet vergoed

Brief Staatssecretaris van Rijn over onderzoek naar de tolkvoorziening

Staatssecretaris van RIjn

Eerder informeerden we jullie over het gesprek dat we in september hadden op het ministerie over het onderzoek naar de tolkvoorziening. Vertegenwoordigers van de ministeries van VWS, SW en OCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten waren daarbij aanwezig. Zij deden een voorstel voor een onderzoekopzet om de regeling nu eens goed te bekijken en beoordelen. Voor dit onderzoek loopt nu een officiële aanbesteding. Hieronder de brief van Staatssecretaris van Rijn aan de voorzitter van de Tweede Kamer met zijn officiële verslag van dat overleg en de toezegging om het onderzoek te houden. Zoals je in de brief kunt lezen, verwacht de Staatssecretaris de resultaten van dit onderzoek in de zomer van 2016 bekend te kunnen maken.Lees meer…. Brief Staatssecretaris van Rijn over onderzoek naar de tolkvoorziening

Doven gediscrimineerd door reisorganisaties

vliegtuigen

Een doof echtpaar wilde in maart 2015 een vliegreis boeken via het reisbureau. Tot hun grote verbazing werd hen echter verteld dat doven bij vliegmaatschappij Transavia alleen onder begeleiding mogen reizen. Tijd voor advies van het Rechtshulploket.

De advocaten van het Rechtshulploket waren heel duidelijk in hun reactie over dit voorval: “de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (Wgbhcz) verbiedt het maken van onderscheid bij het aanbieden van openbaar vervoer diensten (artikel 8). Deze bepaling is echter alleen van toepassing op bus-, tram- en treinvoorzieningen en helaas dus niet voor het vliegtuig. Nu is er op dit moment een aanpassing van de wet in voorbereiding waarbij het maken van een ongerechtvaardigd onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van diensten ook discriminatie oplevert.Lees meer…. Doven gediscrimineerd door reisorganisaties

Update: initiatiefwet voor erkenning NGT

Initiatiefwet erkenning Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Vorige week hadden we mooi nieuws: in het Schotse parlement werd de Britse Gebarentaal (BSL) erkend! Dat is een mijlpaal voor Groot-Brittannië. Nu komen er natuurlijk geluiden waar de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) blijft.Lees meer…. Update: initiatiefwet voor erkenning NGT

Minister akkoord met afschaffen eigen bijdrage hoortoestellen voor kinderen

Minister Edith Schippers

Hoortoestellen voor kinderen moeten volledig worden vergoed. Dat is de mening van de zeven patiëntenverenigingen voor doven, slechthorenden en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De leden van de Vaste Commissie VWS lieten op 18 juni 2015 unaniem deze mening horen tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. De minister heeft de commissie beloofd dit per 1 januari 2016 te gaan regelen. De patiëntenverenigingen hebben lange tijd aangedrongen op deze maatregel en zijn dan ook zeer blij met de toezegging van de minister.Lees meer…. Minister akkoord met afschaffen eigen bijdrage hoortoestellen voor kinderen

Toekomst slechthorende kinderen in handen van politiek

Ieder slechthorend of doof kind dat een hoorhulpmiddel nodig heeft om mee te kunnen doen op school, tijdens het spelen met vriendjes, in het verkeer en om zich goed te kunnen ontwikkelen, zou dat zonder problemen moeten krijgen. De patiëntenverenigingen voor mensen met een hooraandoening vinden dan ook dat er geen drempel mag zijn om een hoortoestel aan te schaffen. Maar niet alle ouders kunnen de eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen betalen.

Donderdag 18 juni staat de ‘evaluatie hoorzorg’ op de agenda van de Vaste Commissie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Patiëntenverenigingen roepen politici op tot een wetsreparatie, zodat kinderen tot 18 jaar voortaan hun hoortoestellen 100% vergoed krijgen.

Lees meer…. Toekomst slechthorende kinderen in handen van politiek