Uit literatuurstudie blijkt meer onderzoek naar vroegdoven nodig

Onderzoek naar vroegdoven in Nederland

Wat weten we wel en wat weten we niet over de leefsituatie van vroegdove volwassenen? Dovenschap, GGMD en Kentalis hebben samengewerkt aan een literatuurstudie over de leefsituatie van vroegdove volwassenen in Nederland. Daarbij zijn nationale en internationale onderzoeken naar de leefsituatie van vroegdove volwassenen bestudeerd. Het onderzoek is gestart op initiatief van Dovenschap en GGMD. Bekijk dit bericht in NGT in onderstaande video, of lees verder onder de video.

Lees meer…. Uit literatuurstudie blijkt meer onderzoek naar vroegdoven nodig

Vacature zetel cliëntenraad GGMD

clientenraad ggmd

In verband met het vertrek van één van de leden van de cliëntenraad bij de GGMD is er een vacature ontstaan. Heb je interesse om plaats te nemen in de cliëntenraad? Bekijk hieronder het volledige profiel en stuur je sollicitatie naar de raad.

 

Profielschets leden cliëntenraad

Het profiel is opgebouwd uit twee delen:

  • Algemene eisen die in principe voor alle leden van de cliëntenraad gelden.
  • Aanvullende eisen: specifieke deskundigheid die niet alle leden hoeven te hebben, maar wel binnen een cliëntenraad aanwezig moeten zijn.

Lees meer…. Vacature zetel cliëntenraad GGMD

Asielprocedure onnodig traumatiserend voor dove vluchtelingen

rapport dove assielzoekers

Uit een onderzoekrapport naar dove asielzoekers blijkt dat de asielprocedure voor dove vluchtelingen ernstig tekortschiet. Door slechte en onvolledige communicatie tijdens en over de procedure blijkt het aanvragen van asiel voor deze groep niet alleen onnodig traumatiserend, maar duurt het gemiddeld ook nog eens anderhalf tot wel twaalf keer zo lang. Door een gebrek aan informatie begrijpen dove asielzoekers de procedure(s) niet en hebben zodanig geen idee waarmee zij instemmen.

Lees meer…. Asielprocedure onnodig traumatiserend voor dove vluchtelingen

Nieuwe vestigingen voor GGMD OORzaken

Zowel in Apeldoorn als Zoetermeer heeft GGMD OORzaken een nieuwe vestiging geopend. OORzaken biedt doven en slechthorenden informatie en advies over hulpmiddelen: van wek- en waarschuwingssystemen tot infrarood, FM- en solo-apparatuur. Er is een speciale ruimte ingericht waar alles rustig kan worden bekeken en uitgeprobeerd. De specialist hulpmiddelen geeft naast advies over hulpmiddelen tevens advies over zaken als tolken, spraakherkenning, trainingen en vergoedingen.

Onafhankelijk informatie- en adviescentrum

GGMD heeft geen commercieel belang bij de verkoop van hulpmiddelen. Wie OORzaken bezoekt, is dan ook verzekerd van onafhankelijk advies. Voor de verkoop van hulpmiddelen wordt altijd doorverwezen naar de leverancier.

Vergoeding

Een bezoek aan OORzaken wordt vergoed door de zorgverzekering. U heeft wel een verwijzing van de huisarts of audioloog nodig en een audiogram waaruit blijkt dat het gehoorverlies aan beide zijden meer dan 35 db is. Het is ook mogelijk om op eigen kosten en zonder verwijzing OORzaken te bezoeken.

Onderdeel van GGMD

OORzaken maakt onderdeel uit van GGMD wat staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden. Daar past een informatie- en adviescentrum voor hulpmiddelen bij. Belangrijk is dat dove en slechthorende mensen de hulpmiddelen niet alleen kunnen zien, maar ook kunnen uitproberen, want pas dan weet iemand wat het beste bij zijn of haar situatie past. Voor wie niet zelf naar OORzaken toe kan komen, is in speciale gevallen huisbezoek mogelijk.

Bezoekadressen GGMD OORzaken

  • Locatie Apeldoorn   – Kanaalstraat 170, 7311 MV Apeldoorn
  • Locatie Zoetermeer – Brechtzijde 20, 2725 NS Zoetermeer

Voor een bezoek aan OORzaken maakt u een afspraak via: 0800 – 337 46 67 (gratis) of oorzaken@ggmd.nl

Belt u liever via KPN Teletolk kijk dan op www.ggmd.nl/contact.