Steun ons

Vind jij de Nederlandse samenleving toegankelijk genoeg voor doven? Dovenschap vindt dat het beter kan! En jij kan ons daar bij helpen!

Met jouw support maken we van de Nederlandse samenleving een maatschappij die gelijkwaardiger en doofvriendelijker is. Een maatschappij waarin de Nederlandse Gebarentaal wettelijk wordt erkend, zodat ook de Nederlandse dovengemeenschap erkenning krijgt. Een samenleving waarin doven een sterkere positie hebben als het gaat om onderwijs, zorg, politiek en de manier waarop doofheid in de media wordt behandeld.

Steun Dovenschap!

Door Dovenschap te steunen, kunnen wij meer middelen inzetten om op te komen voor de belangen van doven in Nederland. Jouw bijdrage helpt ons verder.

Je kunt ons op verschillende manieren ondersteunen. Door lid te worden, met een financiële bijdrage of door je enkele uren per maand vrijwillig in te zetten voor activiteiten en andere verenigingszaken. Zo steun je Dovenschap:

Help je mee?