Sponsoring

Dovenschap kan een deel van haar activiteiten realiseren dankzij eenmalige of structurele steun van sponsoren.

Sponsoring in natura

Bij sponsoring kun je denken aan het doen van een financiële bijdrage, maar ook sponsoring in de vorm van gratis goederen of diensten (in natura) helpt ons om meer van onze doelen te realiseren. Vanwege de ANBI-status van Dovenschap is je bijdrage mogelijk zelfs aftrekbaar van de belasting.

Hoe kun je Dovenschap sponsoren?

Simpel. Je helpt ons enorm met het beschikbaar stellen van één van onderstaande diensten of producten. Heb je een idee of een voorstel voor een vorm van sponsoring die hieronder niet in het rijtje staat dan horen we dat ook graag!

  • Beschikbaar stellen van locaties voor bijeenkomsten
  • Hosting & webbeheer
  • Druk- en ontwerpkosten voorlichtingsmateriaal
  • Administratieve ondersteuning
  • Juridische bijstand
  • Financiële bijdrage

Sponsor worden?

Zie je de mogelijkheid om Dovenschap financieel of op een andere manier in natura te sponsoren? Neem dan contact op via info@dovenschap.nl voor de mogelijkheden.