Scholieren en studenten

Dankzij onze unieke positie voor belangenbehartiging van doven in Nederland krijgt Dovenschap jaarlijks veel vragen en informatie- en interviewverzoeken van scholieren en studenten. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor! Elke vorm van interesse lijdt uiteindelijk tot een beter begrip van doven, doofheid en de Dovencultuur.

Het liefst willen wij iedereen persoonlijk helpen en aandacht geven, maar Dovenschap is een kleine organisatie die voornamelijk bestaat dankzij de inzet van al haar vrijwilligers. Daarom vragen wij je begrip voor onze beperkte mankracht. Hierdoor is het voor ons helaas niet mogelijk om op alle vragen en verzoeken inhoudelijk te reageren.

Door middel van deze pagina hopen we je toch zoveel mogelijk op weg te kunnen helpen.

Studenten

Moet je voor je studie een onderzoek doen of een interview afnemen en heb je een dove/doven of gebarentaalgebruiker(s) daarvoor als doelgroep gekozen? Elk schooljaar krijgen we meerdere verzoeken om onder onze leden een enquête te verspreiden of om hen om medewerking te vragen bij een of andere vorm van onderzoek.

Dovenschap werkt graag mee aan onderzoeken die bijdragen aan de belangen en het welzijn van doven. Om dove mensen niet te overvragen en te belasten met onderzoeken die er voor hen niet toe doen, zijn we helaas vrij kritisch in de keuze van onderzoeken waaraan wij onze medewerking verlenen. Heb je het idee dat de uitkomst van jouw/jullie onderzoek iets bijdraagt aan de dovengemeenschap of de dove participant, neem dan contact op of stuur je voorstel naar: info@dovenschap.nl

Spreekbeurt of werkstuk over doofheid?

In Nederland zijn ongeveer 15.000 dove mensen. Wil je een spreekbeurt houden of werkstuk maken over doofheid. Op onze website vind je veel informatie over doof zijn, Nederlandse Gebarentaal en over het werk dat Dovenschap doet. Extra informatie over deze onderwerpen kun je vinden via de websites in het onderstaande lijstje.

Websites met info over doofheid, doof zijn en gebarentaal:

  • Nederlands Gebarencentrum – expertisecentrum voor Nederlandse Gebarentaal. Leer jezelf gebaren met het mini-gebarenwoordenboek.
  • Doof.nl – website met dagelijks nieuws en informatie voor doven en slechthorenden in de Benelux.
  • Doofblind.nl – voor en over mensen die niet (goed) kunnen zien én horen.
  • Hoi Kentalis – website voor kinderen die op zoek zijn naar informatie over doofheid, slechthorendheid, doofblindheid.
  • NBTG en NSV – beroepsverenigingen van tolken gebarentaal (NBTG) en schrijftolken (NSV).
  • Hoorstichting – De Nationale Hoorstichting maakt zich hard voor gehoorbescherming en een gezond gehoor.