Een gift doen?

Staat u ook achter de visie en missie van Dovenschap? Help ons dan meer doelen te realiseren met een eenmalige of periodieke gift. Met uw bijdrage kunnen we meer onderzoek doen, meer mankracht inzetten bij de belangenbehartiging, en meer projecten opzetten en realiseren.

Gift is aftrekbaar van inkomstenbelasting

Dovenschap is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat je jouw eenmalige of periodieke gift als aftrekpost kunt opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting (IB). Een ANBI hoeft bovendien geen schenkbelasting te betalen aan de belasting. Dat betekent dat jouw gift volledig ten goede komt aan de activiteiten van Dovenschap. Met deze Rekenhulp aftrek giften van de Belastingdienst kun je nagaan of jouw gift aftrekbaar is van de belasting.

Eenmalige gift

Je eenmalige gift is aftrekbaar van de belasting als:

  • Je schriftelijk kunt aantonen (met een bankafschrift of kwitantie) dat je de gift hebt gedaan.
  • Er geen tegenprestatie tegenover de gift staat (je krijgt niks in ruil voor de gift).
  • Het totale bedrag van je gift is meer dan het drempelbedrag (Belastingdienst).

Periodieke gift

Een periodieke gift betekent dat je voor een periode van minimaal 5 jaar, jaarlijks, per kwartaal of maandelijks een vast bedrag aan Dovenschap schenkt. Doordat je gift wordt vastgelegd in een overeenkomst, wordt deze volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Sinds 1 januari 2014 is het voor een periodieke schenking bovendien niet meer verplicht om een akte op te maken bij de notaris. Daardoor is de overeenkomst makkelijker te regelen.

  • Download en print het bestand periodieke gift in geld (formulier van de Belastingdienst).
  • In dit bestand bestaat uit twee formulieren: een “exemplaar voor schenker” en een “exemplaar voor ontvanger”. Vul beide formulieren in en stuur ondertekend naar:
    Dovenschap, t.a.v. financiële administratie, Postbus 197, 3990 DD Houten.
  • Dovenschap ondertekent het formulier “exemplaar voor schenker” en stuurt deze aan je terug.
  • Nu kun je de gift als aftrekpost opgeven bij de belastingaangifte.

Meer informatie

Wil je meer informatie over schenken met belastingvoordeel? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Bankgegevens

Wil je ons steunen, dan kun je jouw bijdrage overmaken naar:

IBAN: NL23 INGB 0007 4114 73
Bank: ING
BIC/SWIFT: INGBNL2A