Onderzoek tolkvoorzieningen afgerond

Het onderzoek naar de tolkvoorzieningen is afgerond. Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met onder andere de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken. Kortgeleden kreeg Dovenschap bericht dat het onderzoeksrapport is overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Wij verwachten dat het onderzoek na de zomer een vervolg krijgt.

In 2015 is Corrie Tijsseling zich gaan verdiepen in de ‘tolkvoorzieningen’ vanwege de vele problemen op dit gebied. Op 7 maart konden wij u via onze website berichten dat het onderzoek naar de tolkvoorzieningen van start ging. De opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Onderzoeksbureau Significant voerde het onderzoek uit.