Onderzoek herziening tolkvoorziening gestart

Onderzoeksbureau Significant doet in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar het systeem van de tolkvoorzieningen in Nederland. Dit is het resultaat van de notitie die Dovenschap opstelde, in samenwerking met NBTG. De notitie wordt gedragen door alle belangenorganisaties van tolkgebruikers en door de beroepsverenigingen van tolken.

Significant is momenteel bezig om interviews af te nemen met vertegenwoordigers van de belangenorganisaties en beroepsverenigingen. Er worden ook interviews afgenomen met de uitvoerders: UWV, Tolkcontact en Tolknet. In maart en april zullen er groepsinterviews plaatsvinden met alle betrokkenen. Het doel is dat het onderzoeksrapport eind april klaar is.

Daarna gaat VWS opnieuw in gesprek met Corrie Tijsseling namens Dovenschap, Benny Elferink namens het Platform doof-slechthorend-tos en Monica Hübner en Emmy Kauling van de NBTG, mede namens de NSV.