Missie

Dovenschap behartigt de belangen van doven en/of gebarentaalgebruikers, en bewaakt het culturele en taalkundige erfgoed van de Nederlandse dovengemeenschap. Maatschappelijke gelijkwaardigheid en toegankelijk worden bereikt door:

  • een actieve houding aan te nemen tegenover sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
  • (mede)zeggenschap over wet- en regelgeving
  • wetenschappelijk onderzoek
  • aangepaste producten en diensten
  • Empowerment (versterken van verantwoordelijkheid, zeggenschap en deskundigheid) van doven

Visie

Dovenschap streeft naar een maatschappij waarin doven worden gezien als zelfbewuste en betrokken burgers die dezelfde rechten, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en levenskwaliteit moeten hebben als iedereen.

Onze kernwaarden

  • transparant
  • betrokken
  • toegankelijk