Mijn baby is doof

Dit project heeft als doel om kennis over tweetaligheid en tweetalige ontwikkeling van dove kinderen in het eerste levensjaar toegankelijk te maken voor jonge (horende) ouders met een doof of ernstig slechthorend kind. Deze ouders krijgen vaak veel informatie over de medische en technische mogelijkheden om doofheid te behandelen, maar krijgen weinig informatie over doofheid in het algemeen. Door zo vroeg mogelijk te informeren en ervaringen te delen over gebarentaal, meertaligheid en dovencultuur kunnen ouders betere keuzes maken over de opvoeding van hun kind.

Website voor ouders met dove kinderen
Experts in taalkunde en sociologie van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam werken samen met belangenorganisaties (Fodok, Dove Jongeren en Dovenschap) en het dove mediabedrijf SignFuse aan het ontwikkelen van een website. Op de website komen levensverhalen van doven, praktische informatie over het leren van gebarentaal, en tips voor een goede visuele interactie met een doof kind in de eerste levensfase. Financiering wordt gedaan door NWO Alfa meerwaarde.