Onderzoek leesprofielen

In de periode tussen mei 2016 en januari 2017 zijn bij 80 deelnemers testen afgenomen. De testfase is nu afgerond.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor het leesonderzoek.

Op dit moment worden alle testresultaten geanalyseerd. Het onderzoeksrapport zal eind augustus 2017 klaar zijn.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen het onderzoeksrapport toegestuurd als ze dat willen.

Er zal ook een publieksversie van het onderzoeksrapport worden gemaakt, met een vertaling in Nederlandse Gebarentaal.

De publieksversie van het onderzoeksrapport kan vanaf september verkregen worden via de websites van Dovenschap (www.dovenschap.nl), van GGMD (www.ggmd.nl) en van Kentalis (www.kentalis.nl). De vertaling van het rapport in NGT is ook via die websites te zien.