Informatievoorziening

Dovenschap biedt informatie voor doven, en ouders, familieleden en anderen in hun directe omgeving. Dit doen we door middel van geschreven Nederlands en Nederlandse Gebarentaal. De informatie die Dovenschap geeft, gaat over doofheid en doof zijn, en bevat informatie over allerlei onderwerpen die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld over maatschappelijke ontwikkelingen, wetgeving, regelgeving, Nederlandse Gebarentaal, voorzieningen, en over de diensten en activiteiten van de vereniging zelf. Informatie maakt je (weg)wijzer. Het helpt je om zelf keuzes te maken en om in gesprek te gaan met organisaties waar je mee te maken kunt krijgen. Het maakt je sterker op het gebied van maatschappelijke deelname.

Informatiemiddelen

Om onze leden en het grote publiek te informeren, zetten wij verschillende informatiemiddelen in: