Grow2Work

Grow2work is een community waar werkende en werkzoekende doven en slechthorenden van 18 tot 35 jaar ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Er worden inspirerende bijeenkomsten en trainingen georganiseerd die een bijdrage leveren aan het verstevigen van hun positie op de arbeidsmarkt. Grow2work heeft daarnaast een online community op Facebook.

Grow2work is een gezamenlijk project van de landelijke belangenorganisaties van doven en slechthorenden: Dovenschap, Fodok, FOSS, JongerenCommissie, NVVS, SH-Jong en Stichting Plotsdoven.