Erfgoed en archief

Dovengeschiedenis meer zichtbaar maken voor zowel doven als horenden in de Nederlandse samenleving, dat is het doel van dit project. De Nederlandse Dovengemeenschap kent een rijke cultuur en een minstens zo rijk verleden. Helaas is zelfs het bestaan van dit Doof cultureel erfgoed onbekend bij het grootste gedeelte van de samenleving en is het zeer onderbelicht in de academische wereld, terwijl het onderwerp zowel maatschappelijk als wetenschappelijk zeer relevant is.

Archief
Bronnen die getuigen van Dovengeschiedenis zijn versnipperd en verspreid over het land. Een groot deel is al verdwenen en dat is ook een reëel risico voor wat er nog aan materiaal bestaat. Omdat er geen ruimte of plaats voor is, omdat er geen instantie is die de archivering coördineert, of omdat de bronnen simpelweg niet vastgelegd zijn op papier of band maar bestaan uit de verhalen die verteld worden. Met het overlijden van hun vertellers, lopen ook de verhalen het risico weg te sterven.

Digitaal platform Dovengeschiedenis
Dit project moet een digitaal platform opleveren dat een breed publiek kennis laat maken met Dovengeschiedenis. Het doel van dit platform is: inzicht geven in wat er aan historische bronnen en kennis over Dovengeschiedenis bestaat, individuen stimuleren om papieren bronnen zorgvuldig te (laten) archiveren, en onderzoekers en studenten uit diverse disciplines prikkelen tot verder onderzoek naar Dovencultuur en haar geschiedenis. Kortom, men kan dit verwoorden als het zichtbaarder maken van Dovengeschiedenis.