De Effies: Aflevering 1

Elke maand zullen de huisadvocaten van Dovenschap Jacques Dijkgraaf en Annie Wiggers een zaak – die bij hen binnen zijn gekomen via het Rechtshulploket – behandelen. Aflevering 1.

Even voorstellen

In deze nieuwsbrief maken jullie voor het eerst kennis met de familie Feisty. In de buurt worden ze ook wel “De Effies” genoemd en als je ziet wie er tot het gezin Feisty behoren begrijp je die naam gelijk.

Vader, Ferdinand Feisty, is getrouwd met Froukje en zij hebben samen drie kinderen, hun zoon Frans van 18 jaar en twee dochters, Fleur van 14 en Femke van 11 jaar.

Vader Ferdinand is doof en dochter Fleur is slechthorend. Moeder Froukje is daarnaast een gekwalificeerde tolk. De familie heeft geregeld te maken met de wetten en regeltjes die hun deelname aan de maatschappij ernstig dwarsbomen.

Gelukkig kunnen zij met al hun vragen over wetten en regels terecht bij het rechtshulploket van het Dovenschap. De advocaten van het Rechtshulploket gaan de komende maanden in deze column hun wel en wee van “De Effies” met u delen.

Geen extra geld voor opstellen testament van een dove of slechthorende

Kort geleden zijn Ferdinand en Froukje naar de notaris geweest om een testament op te laten maken. Zij wilden regelen wie voogd van hun kinderen wordt als zij beiden tegelijk overlijden. Zij wilden dat de buurman en de buurvrouw als voogd het gezag over Fleur en Femke zouden krijgen. Froukje tolkte bij het gesprek met de notaris.

Toen zij enkele weken later de rekening kregen zagen ze dat de notaris bijna € 300,00 extra had gerekend. De notaris gaf als reden voor de extra kosten dat het onderhoud met een dove of een slechthorende zoveel extra tijd vraagt dat het normale uurtarief niet genoeg is.

Vervolgens heeft Froukje het Rechtshulploket van het Dovenschap gemaild. De advocaten van het loket konden hem geruststellen. Op 9 december 2016 had het College voor de Rechten van de Mens* in een vergelijkbare zaak uitgemaakt dat op grond van nieuwe wetgeving** iedere aanbieder van goederen of diensten (dus ook notarissen) zijn dienst toegankelijk moet maken voor iemand met een beperking. Hiertoe moet hij zijn dienst op een doeltreffende wijze aanpassen, behalve als dit een ‘onevenredige belasting’ oplevert.

Bij Ferdinand en Froukje moest de notaris alleen wat meer tijd nemen om Froukje de gelegenheid te bieden te vertalen tussen Ferdinand en de notaris. Een beetje extra aandacht is een aanpassing die geen onevenredige belasting oplevert en dus mocht de notaris geen meerkosten rekenen.

 

*)Oordeel van 16 december 2016 nummer 2016-136
**)Sinds 14 juni 2016 luidt artikel 5b Wet Gelijke Behandeling bij Handicap en Chronische Ziekte mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, indien dit geschiedt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.