Eén e-mailadres voor declaratie gebarentolk bij UWV

Vanaf 30 september 2015 kunnen doven en doventolken declaraties voor UWV naar één centraal e-mailadres sturen: controlbbg@uwv.nl. Dit e-mailadres vervangt tijdelijk het declaratieproces voor doven en gebarentolken dat op 1 september 2015 bij UWV is ingevoerd. Hebben zij je declaratie op het centrale e-mailadres ontvangen? Dan betalen ze die volgens eigen zeggen zo snel mogelijk.

Digitale declaratie gebarentolk

Vul de declaratie in met het declaratieformulier zoals je dat voor 1 september ook al deed. Stuur dit vervolgens naar: controlbbg@uwv.nl.

Declaratie gebarentolk per post

Kunt u uw declaratie niet digitaal versturen? Stuur deze dan per post aan:

UWV
Bureau Bijzondere Geldstromen
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam