Dovenschap trekt aan de bel over tolken voor 30+

Dovenschap heeft een brief gestuurd naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) over studenten met een beperking. Dit is een samenvatting van de brief.

Dovenschap heeft op 28 oktober een brief gekregen van OCW over verschillende regelingen over onderwijs aan jongeren met een handicap. Daarbij werd er ook gewezen naar de Wet Gelijke Behandeling gehandicapten en chronische zieken en ook naar het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Dit VN verdrag geldt onder andere ook voor het onderwijs.

Daarbij stelt Dovenschap dat de leeftijdsgrens van 30 jaar voor voorzieningen voor studenten met een beperking discriminerend is.

Burger is zelf verantwoordelijk

In de Wet overige OCW subsidies voor voorzieningen is de strikte leeftijdsgrens van 30 jaar opgenomen. OCW heeft gezegd dat dit klopt, want tot 30 jaar heb je de kans om onderwijs te krijgen zodat je een goede basis hebt voor de arbeidsmarkt. Deze 30-jarengrens is de grens waarbij de verantwoordelijkheid van de overheid voor het onderwijs afneemt en de burger zelf meer verantwoordelijk is.

Dovenschap is van mening dat de leeftijdsgrens van 30 jaar niet past bij het idee van een leven lang leren, zoals staat in artikel 24 van het VN verdrag. Als deze grens wordt gevolgd, kunnen studenten met een handicap die voor hun dertigste zijn begonnen met een studie deze studie niet af maken. Ook kunnen deze studenten na hun dertigste niet meer een volwaardige opleiding op hoger beroeps- of universitair niveau volgen.

Een leven lang leren

Het is niet voor niks dat in het VN verdrag het belang van een leven lang leren is opgenomen. Want Doven hebben vanwege hun beperking in de meeste situaties meer tijd nodig om een opleiding op een passend niveau af te ronden. Ook is het belangrijk dat doven zich blijven ontwikkelen om hun toch al lastige positie op de arbeidsmarkt te houden.

Verder klopt het ook niet om aan studenten met een beperking, ouder dan 30 jaar, geen voorzieningen meer te geven. Volgens de Wet Studiefinanciering 2000 mag een student die is gestart met een studie net voor zijn dertigste zijn studiefinanciering voor vier jaar houden.

Daarom wil Dovenschap het ministerie oproepen om de leeftijdsgrens op te heffen, zodat studenten met een beperking boven de 30 jaar een goede kans krijgen om een opleiding op universitair-, hbo- of mbo-niveau te starten en/of af te ronden.
De originele brief kan hier worden gedownload.

Brief OCW – tolken 30+