VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen in werking getreden

Proosten op het VN-verdrag

Op 14 juni werd in New York op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties bekend gemaakt dat Nederland het VN-verdrag inzake de Rechten van mensen met beperkingen nu ook geratificeerd heeft. De laatste mijlpaal was de definitieve inwerkingtreding van het VN-verdrag, op 14 juli 2016. Vanaf die datum kan iedereen die zich gediscrimineerd voelt op grond van een beperking zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.

Lees meer…. VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen in werking getreden

Stichting Gebruikers Assistentiehonden dient uitzonderlijk verzoek in bij Eerste Kamer

stichting gebruikers assistentiehonden

Nu het VN-verdrag voor mensen met een handicap is goedgekeurd, wordt het wetsvoorstel verder behandeld in de Eerste Kamer. Mensen die gebruikmaken van een assistentiehond kunnen de Eerste Kamer alleen niet of nauwelijks bereiken. De Stichting Gebruikers Assistentiehonden heeft daarom gisteren een uitzonderlijk verzoek ingediend. Dovenschap steunt deze actie en zal daarom ook een brief sturen aan de Eerste Kamer om dit verzoek te ondersteunen.
Lees meer…. Stichting Gebruikers Assistentiehonden dient uitzonderlijk verzoek in bij Eerste Kamer

Historische dag: Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag

VN logo

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. En dat is goed nieuws! Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering  van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.Lees meer…. Historische dag: Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag