Dovenparlement 2 juli 2016

Bestuur Dovenschap

Het Dovenparlement vond plaats op zaterdag 2 juli, in de Colour Kitchen in Utrecht. Alleen de leden en aangesloten organisaties zijn hiervoor uitgenodigd, want het ging over de toekomst van Dovenschap. De eerste punten op de agenda waren het jaarverslag en de jaarrekening van 2015. Beiden werden door het Dovenparlement goedgekeurd.

Lees meer…. Dovenparlement 2 juli 2016

Dovenschap zoekt nieuwe bestuursleden – vacatures

Dovenschap logo

Dovenschap is per 2 juli op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur is actief sinds 2013 en zit daarmee aan het einde van de bestuurstermijn van drie jaar. Een deel van het bestuur treedt af, algemeen bestuurslid Corrie Tijsseling stelt zich opnieuw kandidaat, maar ditmaal voor het voorzitterschap voor één jaar. Dovenschap is op zoek naar een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris.

Lees meer…. Dovenschap zoekt nieuwe bestuursleden – vacatures

Dovenschap verlaat Houten

verhuisdozen

Sinds de zomer van 2013 huurt Dovenschap een kantoorruimte op de Randhoeve 221 in Houten. Het 3-jarige huurcontract loopt deze zomer af. Wij hebben besloten dit contract niet te verlengen. De afgelopen jaren is de subsidie vanuit de overheid steeds minder geworden. Wij hebben daarom al enige tijd geen betaalde medewerkers meer en doen bijna alles met vrijwilligers. Lees meer…. Dovenschap verlaat Houten