Waar kan ik vanaf 2016 tolken en tolkuren regelen?

middelbare school tolk

Vanaf  1 januari start Berengroep met het regelen van tolkuren en tolken voor privésituaties. Dat doen zij onder de naam Tolkcontact. Tot nu toe kon je voor tolken altijd terecht bij Tolknet. Maar wat kun je straks nog bij Tolknet regelen? En hoe zit het als je een tolk nodig hebt bij het volgen van onderwijs?

Lees meer…. Waar kan ik vanaf 2016 tolken en tolkuren regelen?

UWV bereid tot wijzigen regelingen tolkvoorziening

Dovenschap in gesprek met UWV

Op 17 november 2015 is UWV met Dovenschap in gesprek gegaan naar aanleiding van een serie klachten over het UWV. Dit is het derde gesprek in een periode van anderhalf jaar. UWV heeft nu beloofd dat zij de regelingen wil gaan aanpassen waar het kan. Dovenschap voert deze gesprekken namens de belangenorganisaties van het platform Doof-SH-TOS.

Lees meer…. UWV bereid tot wijzigen regelingen tolkvoorziening

Nieuw bestuur voor Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV)

Logo Nederlandse schrijftolken vereniging

Bij de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV) is een vernieuwing binnen het bestuur geweest.
Het nieuwe en huidige bestuur van de NSV bestaat uit drie personen:

– Ehran Ester (voorzitter)
– Sasja Roncken (penningmeester)
– Sandra Benning-Lustenhouwer (secretaris)
Op de website van de NSV: www.schrijftolk.org/ons-bestuur stelt het bestuur zich kort voor.

Lees meer…. Nieuw bestuur voor Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV)

Gebarentolk in onderwijs voor 30-plussers voorlopig niet vergoed

Staatssecretaris Klijnsma

Waarom wordt een tolk niet door UWV vergoed als je ouder bent dan 30 en een opleiding volgt of wil volgen? Onder andere deze vraag stelden de Kamerleden van Weyenberg en van Meenen (allebei van D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uit de antwoorden van minister Klijnsma op deze vragen maken we op dat de situatie voorlopig niet verandert.  We hopen dat het onderzoek naar de tolkvoorziening (zie brief van Staatssecretaris van Rijn van 9 november) ertoe leidt dat er ook op een andere manier wordt gekeken naar de bij-, na- en omscholing van doven die ouder zijn dan 30. Voor deze doven is er vaak geen sprake van onderwijs, maar van loopbaanontwikkeling.

Lees meer…. Gebarentolk in onderwijs voor 30-plussers voorlopig niet vergoed

Brief Staatssecretaris van Rijn over onderzoek naar de tolkvoorziening

Staatssecretaris van RIjn

Eerder informeerden we jullie over het gesprek dat we in september hadden op het ministerie over het onderzoek naar de tolkvoorziening. Vertegenwoordigers van de ministeries van VWS, SW en OCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten waren daarbij aanwezig. Zij deden een voorstel voor een onderzoekopzet om de regeling nu eens goed te bekijken en beoordelen. Voor dit onderzoek loopt nu een officiële aanbesteding. Hieronder de brief van Staatssecretaris van Rijn aan de voorzitter van de Tweede Kamer met zijn officiële verslag van dat overleg en de toezegging om het onderzoek te houden. Zoals je in de brief kunt lezen, verwacht de Staatssecretaris de resultaten van dit onderzoek in de zomer van 2016 bekend te kunnen maken.Lees meer…. Brief Staatssecretaris van Rijn over onderzoek naar de tolkvoorziening

Antwoord van staatssecretaris op Kamervragen over declaratieproblemen tolken gebarentaal

Tweede Kamerlid John Kerstens liet vandaag op Twitter weten dat er antwoord is gekomen op zijn Kamervragen over declaratieproblemen voor gebarentolken.

John Kerstens en Kamerlid van Dijk (allebei van de PvdA) stelden in oktober vragen over de problemen die er waren voor tolken om te kunnen declareren bij UWV. De wijze waarop tolken konden declareren bij UWV is in september dit jaar veranderd, maar niet alle tolken waren daarvan op de hoogte. Daardoor kwamen veel declaraties op de verkeerde plek bij UWV terecht. Tolken kregen daardoor niet betaald en kwamen flink in de problemen door deze betalingsachterstand. Dankzij de druk van Dovenschap en NBTG kwam er gelukkig snel een oplossing. Toch leidde de hele kwestie tot vragen in de Tweede Kamer.

Lees meer…. Antwoord van staatssecretaris op Kamervragen over declaratieproblemen tolken gebarentaal

Waarom de tolkvoorziening van Menzis naar Berengroep gaat…

tolkuren - klok

Afgelopen september werd duidelijk dat de tolkvoorziening vanaf 1 januari 2016 zal worden geregeld door Berengroep. Daar schreven we hier al over. Maar waarom regelt Menzis dat straks eigenlijk niet meer?

Eind 2014 heeft Menzis aangegeven dat ze vanaf 2016 niet meer de tolkvoorziening voor de leefuren wil regelen. Door veranderingen in de wet valt de tolkvoorziening tegenwoordig onder de WMO. Dat betekent dat de gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor het regelen van de tolkvoorziening. Dat Menzis het straks niet meer wil regelen, betekent dat de VNG op zoek moest gaan naar een nieuwe partij die de tolkvoorziening centraal kan gaan uitvoeren.

Lees meer…. Waarom de tolkvoorziening van Menzis naar Berengroep gaat…

Eén e-mailadres voor declaratie gebarentolk bij UWV

Logo UWV

Vanaf 30 september 2015 kunnen doven en doventolken declaraties voor UWV naar één centraal e-mailadres sturen: controlbbg@uwv.nl. Dit e-mailadres vervangt tijdelijk het declaratieproces voor doven en gebarentolken dat op 1 september 2015 bij UWV is ingevoerd. Hebben zij je declaratie op het centrale e-mailadres ontvangen? Dan betalen ze die volgens eigen zeggen zo snel mogelijk.Lees meer…. Eén e-mailadres voor declaratie gebarentolk bij UWV

Heb jij al een ordernummer en productcode voor de tolkvergoeding via UWV?

Logo UWV

UWV regelt de tolkvoorziening voor onderwijs- en werksituaties. Pas geleden is UWV overgestapt op een nieuwe manier van digitaal factureren. Gebaren- en schrijftolken hebben daarom nu van hun klanten een ordernummer en productcode nodig. Helaas heeft UWV tolken en tolkgebruikers niet geïnformeerd over deze veranderingen en hebben nog niet alle tolkgebruikers hun gegevens ontvangen. Jij ook nog niet? 

Lees meer…. Heb jij al een ordernummer en productcode voor de tolkvergoeding via UWV?