Brief aan Kamercommissie VWS over tolkvoorziening leefuren

De belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de Kamercommissie VWS. In die brief hebben wij onze zorgen geuit over de decentralisatie van de tolkvoorziening voor de leefuren. Ook pleiten wij opnieuw voor 1 regeling, 1 loket en 1 uitvoerder.                                                                                                                                                           Naast deze brief voeren wij op verschillende manieren acties om ons doel te bereiken.
                                                                                                                                      Dovenschap houdt u op de hoogte!

Iedereen Sterk 2016-2018

Zorg, passend onderwijs, cochleaire implantatie (CI), hoorhulpmiddelen en tolkvoorzieningen: belangrijke onderwerpen voor mensen met een auditieve of auditief-visuele beperking of taalontwikkelingsstoornis (tos). Eigen keuzes maken en zelf de regie voeren is hierbij steeds belangrijker. Daarvoor heb je goede informatie nodig. En lang niet alle informatie is goed en toegankelijk. Acht organisaties werken daarom samen in het nieuwe driejarige project Iedereen sterk.

Lees meer…. Iedereen Sterk 2016-2018

Onderzoek tolkvoorzieningen afgerond

Logo ministerie SZW

Het onderzoek naar de tolkvoorzieningen is afgerond. Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met onder andere de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken. Kortgeleden kreeg Dovenschap bericht dat het onderzoeksrapport is overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Wij verwachten dat het onderzoek na de zomer een vervolg krijgt.

Lees meer…. Onderzoek tolkvoorzieningen afgerond

Onderzoek herziening tolkvoorziening gestart

groepsfoto

Onderzoeksbureau Significant doet in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar het systeem van de tolkvoorzieningen in Nederland. Dit is het resultaat van de notitie die Dovenschap opstelde, in samenwerking met NBTG. De notitie wordt gedragen door alle belangenorganisaties van tolkgebruikers en door de beroepsverenigingen van tolken. Lees meer…. Onderzoek herziening tolkvoorziening gestart

Dove student krijgt geen tolk Nederlandse Gebarentaal

Hugo achter PC

Dinsdag 16 februari a.s. wordt in de Rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch (Paleis van Justitie) 0m 9:15 uur ter zitting behandeld de zaak van Hugo Mkandawire, een student HBO ICT aan de Hogeschool Fontys. Hugo is met ingang van het studiejaar 2015-2016 de voorziening voor een tolk Nederlandse Gebarentaal ontzegd. Lees meer…. Dove student krijgt geen tolk Nederlandse Gebarentaal