Plannen voor decentralisatie van tolkvoorziening in leefsfeer moeten stoppen

Bij de opening van het Mutesoundsfestival op 15 oktober 2016 heeft voorzitter van Dovenschap, Corrie Tijsseling, gewaarschuwd dat de tolkvoorziening in de leefsfeer in gevaar is. Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft namelijk gezegd dat ze de leefuren niet meer wil uitvoeren per 1 januari 2018.

Lees meer…. Plannen voor decentralisatie van tolkvoorziening in leefsfeer moeten stoppen

Onderzoek tolkvoorzieningen afgerond

Logo ministerie SZW

Het onderzoek naar de tolkvoorzieningen is afgerond. Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met onder andere de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken. Kortgeleden kreeg Dovenschap bericht dat het onderzoeksrapport is overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Wij verwachten dat het onderzoek na de zomer een vervolg krijgt.

Lees meer…. Onderzoek tolkvoorzieningen afgerond

Stichting Gebruikers Assistentiehonden dient uitzonderlijk verzoek in bij Eerste Kamer

stichting gebruikers assistentiehonden

Nu het VN-verdrag voor mensen met een handicap is goedgekeurd, wordt het wetsvoorstel verder behandeld in de Eerste Kamer. Mensen die gebruikmaken van een assistentiehond kunnen de Eerste Kamer alleen niet of nauwelijks bereiken. De Stichting Gebruikers Assistentiehonden heeft daarom gisteren een uitzonderlijk verzoek ingediend. Dovenschap steunt deze actie en zal daarom ook een brief sturen aan de Eerste Kamer om dit verzoek te ondersteunen.
Lees meer…. Stichting Gebruikers Assistentiehonden dient uitzonderlijk verzoek in bij Eerste Kamer

Historische dag: Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag

VN logo

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. En dat is goed nieuws! Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering  van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.Lees meer…. Historische dag: Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag

Hoe is het vervoer in uw gemeente? Netwerkbijeenkomst 8 december Utrecht

Bus Apeldoorn

Gemeenten houden zich bezig met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, maar ook met speciaal vervoer voor mensen met een beperking, het doelgroepenvervoer. Wilt u daar als belangenbehartiger goed over mee kunnen praten? Kom dan naar onze netwerkbijeenkomst ’Vervoer in goede banen’ die Ieder(in) op dinsdagavond 8 december in Utrecht organiseert.Lees meer…. Hoe is het vervoer in uw gemeente? Netwerkbijeenkomst 8 december Utrecht

VN-verdrag eindelijk in Tweede Kamer

VN logo

Op woensdag 9 december behandelt de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Al jaren zien deze mensen en hun belangenorganisaties daar reikhalzend naar uit. Om ervoor te zorgen dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook gaat inzetten op échte verbeteringen, wil de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag de Kamerleden een aantal dringende suggesties meegeven.Lees meer…. VN-verdrag eindelijk in Tweede Kamer

Bereikbaarheid 112 voor doven en slechthorenden hersteld? Eerst testen, dan geloven!

Logo 112, daar redt je levens mee

Op 17 november jl. beantwoordde minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie Kamervragen over de voortdurende onbereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden. De minister geeft aan dat de ‘112-dienstverlening voor doven en slechthorenden na een software-upgrades hersteld is.’ Het Platform doven, slechthorenden en tos kan nog niet bevestigen dat 112 nu goed bereikbaar is. Eerst zullen testen moeten uitwijzen of de hardnekkige problemen echt tot het verleden behoren.Lees meer…. Bereikbaarheid 112 voor doven en slechthorenden hersteld? Eerst testen, dan geloven!