Jonger dan 35? Wat zijn jouw ervaringen met school en werk?

telraam

Hoe heb jij met je ‘beperking’ je opleiding doorlopen? En hoe gaat het sindsdien met werk zoeken en vinden? Met je antwoorden help je Ieder(in) om ervoor te zorgen dat jongeren met een beperking goed onderwijs kunnen volgen – net als iedereen. En dat ze daarna ook aan werk kunnen komen. Ieder(in) doet dat door alle ervaringen te verzamelen en te gebruiken in gesprekken met de overheid, werkgevers en organisaties die zich inzetten voor jongeren met een beperking.

Ben jij jonger dan 35 jaar en wil jij je ervaringen met school en werk delen?

Vul dan de vragenlijst in van Ieder(in). Invullen duurt hooguit tien minuten.

www.vragenlijst.dezorgvraag.nl/schoolwerk

Cursus American Sign language (ASL)

Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) heeft de Amerikaanse docent Sandra Bradley bereid gevonden om in januari 2016 een training te verzorgen voor gediplomeerde tolken en leraren NGT en/of native signers in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Tevens zal Sandra een opfriscursus geven voor mensen die deze training al gedaan hebben.Lees meer…. Cursus American Sign language (ASL)

UWV bereid tot wijzigen regelingen tolkvoorziening

Dovenschap in gesprek met UWV

Op 17 november 2015 is UWV met Dovenschap in gesprek gegaan naar aanleiding van een serie klachten over het UWV. Dit is het derde gesprek in een periode van anderhalf jaar. UWV heeft nu beloofd dat zij de regelingen wil gaan aanpassen waar het kan. Dovenschap voert deze gesprekken namens de belangenorganisaties van het platform Doof-SH-TOS.

Lees meer…. UWV bereid tot wijzigen regelingen tolkvoorziening

Gebarentolk in onderwijs voor 30-plussers voorlopig niet vergoed

Staatssecretaris Klijnsma

Waarom wordt een tolk niet door UWV vergoed als je ouder bent dan 30 en een opleiding volgt of wil volgen? Onder andere deze vraag stelden de Kamerleden van Weyenberg en van Meenen (allebei van D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uit de antwoorden van minister Klijnsma op deze vragen maken we op dat de situatie voorlopig niet verandert.  We hopen dat het onderzoek naar de tolkvoorziening (zie brief van Staatssecretaris van Rijn van 9 november) ertoe leidt dat er ook op een andere manier wordt gekeken naar de bij-, na- en omscholing van doven die ouder zijn dan 30. Voor deze doven is er vaak geen sprake van onderwijs, maar van loopbaanontwikkeling.

Lees meer…. Gebarentolk in onderwijs voor 30-plussers voorlopig niet vergoed

Eén e-mailadres voor declaratie gebarentolk bij UWV

Logo UWV

Vanaf 30 september 2015 kunnen doven en doventolken declaraties voor UWV naar één centraal e-mailadres sturen: controlbbg@uwv.nl. Dit e-mailadres vervangt tijdelijk het declaratieproces voor doven en gebarentolken dat op 1 september 2015 bij UWV is ingevoerd. Hebben zij je declaratie op het centrale e-mailadres ontvangen? Dan betalen ze die volgens eigen zeggen zo snel mogelijk.Lees meer…. Eén e-mailadres voor declaratie gebarentolk bij UWV

Heb jij al een ordernummer en productcode voor de tolkvergoeding via UWV?

Logo UWV

UWV regelt de tolkvoorziening voor onderwijs- en werksituaties. Pas geleden is UWV overgestapt op een nieuwe manier van digitaal factureren. Gebaren- en schrijftolken hebben daarom nu van hun klanten een ordernummer en productcode nodig. Helaas heeft UWV tolken en tolkgebruikers niet geïnformeerd over deze veranderingen en hebben nog niet alle tolkgebruikers hun gegevens ontvangen. Jij ook nog niet? 

Lees meer…. Heb jij al een ordernummer en productcode voor de tolkvergoeding via UWV?

Studentenhuis voor dove en slechthorende studenten in Utrecht

Kamers voor dove studenten in studentencomplex Johanna in Utrecht

Eind augustus heeft een speciaal studentenhuis in Utrecht zijn deuren geopend: een huis waar dove studenten samenwonen met gebarentaalstudenten. Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) van Hogeschool Utrecht en de SSH zijn een samenwerking aangegaan om de twee groepen studenten samen te brengen.Lees meer…. Studentenhuis voor dove en slechthorende studenten in Utrecht