Bereikbaarheid 112 voor doven en slechthorenden hersteld? Eerst testen, dan geloven!

Logo 112, daar redt je levens mee

Op 17 november jl. beantwoordde minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie Kamervragen over de voortdurende onbereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden. De minister geeft aan dat de ‘112-dienstverlening voor doven en slechthorenden na een software-upgrades hersteld is.’ Het Platform doven, slechthorenden en tos kan nog niet bevestigen dat 112 nu goed bereikbaar is. Eerst zullen testen moeten uitwijzen of de hardnekkige problemen echt tot het verleden behoren.Lees meer…. Bereikbaarheid 112 voor doven en slechthorenden hersteld? Eerst testen, dan geloven!

Oprichting federatie verder zonder Dovenschap

Zoals je misschien weet is Dovenschap de afgelopen tijd druk bezig geweest om een Federatie op te zetten die bestaat uit vier organisaties; Dovenschap, Nederlandse Dove Jongeren, Stichting Plotsdoven en Fodok. Eind september heeft Dovenschap echter bekend gemaakt dat zij zich terugtrekt uit de federatievorming. Dovenschap zal dus geen plaatsnemen in de federatie. In dit bericht leggen we uit waarom.

Lees meer…. Oprichting federatie verder zonder Dovenschap

Kamervragen over alarmnummer 112

Een week geleden deelden we op deze site het bericht over de slechte bereikbaarheid van 112. Dit noodsignaal is gehoord en door de politiek opgepikt. Als reactie op het bericht hebben twee Kamerleden van de PvdA (Astrid Oosenbrug en Otwin van Dijk) vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken over de voortdurende onbereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden.

Lees meer…. Kamervragen over alarmnummer 112

112 onvoldoende bereikbaar: levensgevaarlijke risico’s voor doven en zwaar slechthorenden

Logo 112, daar redt je levens mee

Volgens de Rijksoverheid kunnen doven en zwaar slechthorenden met speciale Total Conversation-software via computer, tablet of smartphone bellen met 112. Inmiddels blijkt uit testen dat dove en slechthorende bellers niet (goed) contact kunnen krijgen met het alarmnummer. Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS luidt de noodklok: “Dit levert grote risico’s op voor doven en zwaar slechthorenden.”

Lees meer…. 112 onvoldoende bereikbaar: levensgevaarlijke risico’s voor doven en zwaar slechthorenden

Bereikbaarheid alarmnummer 112

De zeven belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en personen met een taalontwikkelingsstoornis werken samen onder de noemer ‘Platform doven, slechthorenden en tos.’ Dit platform zet zich onder andere in voor verbetering van bereikbaarheid van alarmnummer 112. Rondom 112 is afgelopen maanden veel gebeurd. In dit filmpje een kort overzicht.Lees meer…. Bereikbaarheid alarmnummer 112

Bereikbaarheid 112 voor doven en slechthorenden verbeterd

Logo 112, daar redt je levens mee

Rijksoverheid en Signcall hebben aangekondigd dat het alarmnummer 112 beter bereikbaar is geworden voor doven en slechthorenden. Met Total Conversation-software van Signcall kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking via computer, tablet of smartphone 24 uur per dag bellen met de alarmcentrale. Lees meer…. Bereikbaarheid 112 voor doven en slechthorenden verbeterd

Signaal start met Teletolkgebruikerspanel

Om teletolkdiensten als KPN Teletolk en tolk op afstand van Tolkmatch goede feedback te geven vanuit de gebruikers wil Signaal graag zoveel mogelijk gegevens en ervaringen van gebruikers verzamelen. Daarom heeft Signaal namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden een ‘Teletolkgebruikerspanel’ opgezet. Het doel van dit panel is om ervaringen van teletolkgebruikers te inventariseren, vast te leggen en periodiek te publiceren. Het gaat dan om zaken als tevredenheid over kwaliteit, uitvoering en toegankelijkheid voor dove en slechthorende personen.Lees meer…. Signaal start met Teletolkgebruikerspanel

Nieuwe website Kwaliteit TeleTolk online

In september 2013 presenteerde het projectteam van Kwaliteit TeleTolk (KTT) op Wereld Doven Dag de Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers. Met deze kwaliteitscriteria kunnen (nieuwe) teletolkdiensten de wensen van gebruikers direct in de praktijk toepassen. De criteria moeten uiteindelijk leiden tot teletolkdiensten die een gelijkwaardige(r) deelname van doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking aan de samenleving bewerkstelligen.

Lees meer…. Nieuwe website Kwaliteit TeleTolk online