Uit literatuurstudie blijkt meer onderzoek naar vroegdoven nodig

Onderzoek naar vroegdoven in Nederland

Wat weten we wel en wat weten we niet over de leefsituatie van vroegdove volwassenen? Dovenschap, GGMD en Kentalis hebben samengewerkt aan een literatuurstudie over de leefsituatie van vroegdove volwassenen in Nederland. Daarbij zijn nationale en internationale onderzoeken naar de leefsituatie van vroegdove volwassenen bestudeerd. Het onderzoek is gestart op initiatief van Dovenschap en GGMD. Bekijk dit bericht in NGT in onderstaande video, of lees verder onder de video.

Lees meer…. Uit literatuurstudie blijkt meer onderzoek naar vroegdoven nodig

Jonger dan 35? Wat zijn jouw ervaringen met school en werk?

telraam

Hoe heb jij met je ‘beperking’ je opleiding doorlopen? En hoe gaat het sindsdien met werk zoeken en vinden? Met je antwoorden help je Ieder(in) om ervoor te zorgen dat jongeren met een beperking goed onderwijs kunnen volgen – net als iedereen. En dat ze daarna ook aan werk kunnen komen. Ieder(in) doet dat door alle ervaringen te verzamelen en te gebruiken in gesprekken met de overheid, werkgevers en organisaties die zich inzetten voor jongeren met een beperking.

Ben jij jonger dan 35 jaar en wil jij je ervaringen met school en werk delen?

Vul dan de vragenlijst in van Ieder(in). Invullen duurt hooguit tien minuten.

www.vragenlijst.dezorgvraag.nl/schoolwerk

Brief Staatssecretaris van Rijn over onderzoek naar de tolkvoorziening

Staatssecretaris van RIjn

Eerder informeerden we jullie over het gesprek dat we in september hadden op het ministerie over het onderzoek naar de tolkvoorziening. Vertegenwoordigers van de ministeries van VWS, SW en OCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten waren daarbij aanwezig. Zij deden een voorstel voor een onderzoekopzet om de regeling nu eens goed te bekijken en beoordelen. Voor dit onderzoek loopt nu een officiële aanbesteding. Hieronder de brief van Staatssecretaris van Rijn aan de voorzitter van de Tweede Kamer met zijn officiële verslag van dat overleg en de toezegging om het onderzoek te houden. Zoals je in de brief kunt lezen, verwacht de Staatssecretaris de resultaten van dit onderzoek in de zomer van 2016 bekend te kunnen maken.Lees meer…. Brief Staatssecretaris van Rijn over onderzoek naar de tolkvoorziening

Asielprocedure onnodig traumatiserend voor dove vluchtelingen

rapport dove assielzoekers

Uit een onderzoekrapport naar dove asielzoekers blijkt dat de asielprocedure voor dove vluchtelingen ernstig tekortschiet. Door slechte en onvolledige communicatie tijdens en over de procedure blijkt het aanvragen van asiel voor deze groep niet alleen onnodig traumatiserend, maar duurt het gemiddeld ook nog eens anderhalf tot wel twaalf keer zo lang. Door een gebrek aan informatie begrijpen dove asielzoekers de procedure(s) niet en hebben zodanig geen idee waarmee zij instemmen.

Lees meer…. Asielprocedure onnodig traumatiserend voor dove vluchtelingen