Doven blij met wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal

 

Vandaag is het initiatiefwetsvoorstel voor de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is ingebracht door de Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Carla Dik-Faber (CU). De voorbereiding gebeurde in nauwe samenwerking met Dovenschap, de onafhankelijke vereniging voor Doven.

Dovenschap is zeer verheugd. In veel landen is de gebarentaal wettelijk erkend;in Nederland is dat nog niet zo. Het is een lang gekoesterde wens van de Nederlandse Dovengemeenschap om net als het Fries de Nederlandse Gebarentaal (NGT) juridisch vast te leggen. Een logisch vervolg na de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking, die eerder dit jaar eindelijk plaatsvond. In dit verdrag staat dat deelnemende landen hun nationale gebarentalen moeten erkennen en informatie en communicatie in gebarentaal moeten aanbieden dan wel stimuleren.Lees meer…. Doven blij met wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal

Erkenning NGT

Roelof van Laar

In het VN-verdrag is ruime aandacht voor gebarentaal, en rechten op het gebied van gebarentaal. Toch zien veel Doven in Nederland graag ook de wettelijke erkenning van de Nederlandse Gebarentaal, de NGT. Roelof van Laar (PVDA) werkt aan een wetsvoorstel voor de erkenning van de NGT en Dovenschap is hier nauw bij betrokken. De tekst van het wetsvoorstel is nagenoeg klaar dus na de zomer zullen er spannende ontwikkelingen zijn!

Cursus American Sign language (ASL)

Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) heeft de Amerikaanse docent Sandra Bradley bereid gevonden om in januari 2016 een training te verzorgen voor gediplomeerde tolken en leraren NGT en/of native signers in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Tevens zal Sandra een opfriscursus geven voor mensen die deze training al gedaan hebben.Lees meer…. Cursus American Sign language (ASL)

Update: initiatiefwet voor erkenning NGT

Initiatiefwet erkenning Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Vorige week hadden we mooi nieuws: in het Schotse parlement werd de Britse Gebarentaal (BSL) erkend! Dat is een mijlpaal voor Groot-BrittanniĆ«. Nu komen er natuurlijk geluiden waar de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) blijft.Lees meer…. Update: initiatiefwet voor erkenning NGT

Nederlandse Gebarentaal op Nederlandse inventarislijst immaterieel erfgoed

Donderdag 7 mei is voorzitter Eva Westerhoff namens Dovenschap naar een infobijeenkomst geweest van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). Dovenschap wil de Nederlandse Gebarentaal voordragen voor de Nederlandse inventarislijst voor belangrijk immaterieel erfgoed van UNESCO.
Lees meer…. Nederlandse Gebarentaal op Nederlandse inventarislijst immaterieel erfgoed