Cursus American Sign language (ASL)

Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) heeft de Amerikaanse docent Sandra Bradley bereid gevonden om in januari 2016 een training te verzorgen voor gediplomeerde tolken en leraren NGT en/of native signers in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Tevens zal Sandra een opfriscursus geven voor mensen die deze training al gedaan hebben.Lees meer…. Cursus American Sign language (ASL)

Wetsvoorstellen ratificatie VN-verdrag in oktober besproken in Tweede Kamer

Logo Ieder(in)

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap verplicht landen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Nederland heeft dit VN-verdrag wel ondertekend maar nog niet bekrachtigd (geratificeerd). Nederland is daardoor nog niet verplicht het verdrag na te leven. Daarom is het goed nieuws dat de wetsvoorstellen voor de ratificatie in oktober worden behandeld in de Tweede Kamer.

Lees meer…. Wetsvoorstellen ratificatie VN-verdrag in oktober besproken in Tweede Kamer

Nieuw boek van EUD gelanceerd in Brussel

Op woensdag 6 mei is het tweede boek van de Europese Unie voor Doven (EUD) in de UNCRPD-serie gelanceerd. In deze serie analyseert de EUD, met behulp van experts, op Europees en nationaal niveau hoe de huidige situatie is in Europa. Ze toetsen verschillende situaties aan het VN Verdrag voor Rechten van Mensen met een Beperking (UNCRPD).Lees meer…. Nieuw boek van EUD gelanceerd in Brussel

Het VN-verdrag, schriftelijke vragenronde en plenaire behandeling

VN logo

Op 9 februari vond een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie voor VWS plaats. Dovenschap deed ook mee. Er komt een tweede schriftelijke vragenronde, en daarna volgt de plenaire behandeling door de Tweede Kamer. De Kamerleden onderzoeken wat ze tijdens deze behandeling kunnen doen. Lees meer…. Het VN-verdrag, schriftelijke vragenronde en plenaire behandeling