Verslag 4: Wat kan het College voor de Rechten van de Mens voor doven betekenen?

Keirsten de Jongh

Keirsten de Jongh, senior beleidsadviseur van het College voor de Rechten van de Mens, was de tweede spreker tijdens het mini-symposium van Dovenschap. Zij legde uit wat er nu precies in het verdrag staat. Het verdrag gaat over alle terreinen van het leven: wonen, werken, onderwijs, vrije tijd. Ook noemt het verdrag dat het beleid aangepast moet worden in overleg met mensen met beperkingen. Lees meer…. Verslag 4: Wat kan het College voor de Rechten van de Mens voor doven betekenen?

Verslag 2: Mini-symposium “Dovenrechten wat kun je ermee?!”

mini-symposium

Na de Algemene Ledenvergadering stond het middagprogramma in het teken van de mensenrechten van doven. Dit is een actueel onderwerp, nu de Nederlandse regering het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking zal ratificeren. Dat wil zeggen: de wetgeving zal aanpassen zodat mensen met beperkingen geen discriminatie of uitsluiting meer ervaren. Lees meer…. Verslag 2: Mini-symposium “Dovenrechten wat kun je ermee?!”