Geen jaarlijkse aanvraag voor tolkvoorzieningen UWV

Veel tolkgebruikers moeten van hun regionale UWV-kantoor hun tolkvoorziening jaarlijks opnieuw aanvragen. Stichting Divers Doof en Dovenschap hebben namens het Platform D-SH-TOS deze onnodige administratieve rompslomp onder de aandacht gebracht bij de directie van het UWV WERKbedrijf. Hierop bleek dat het geen beleid is van het UWV om de tolkvoorziening jaarlijks opnieuw te moeten aanvragen.

Lees meer…. Geen jaarlijkse aanvraag voor tolkvoorzieningen UWV

Voorzitter Raad van Toezicht Gelderhorst geschorst

Gelderhorst Ede

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de Gelderhorst is per direct geschorst. Hij zal worden vervangen door een tijdelijke voorzitter. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft dat deze week bepaald. Verder heeft de rechter een tijdelijke bestuurder toegewezen, die naast de huidige bestuurder zal werken. Daarnaast heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de Gelderhorst onder verscherpt toezicht gezet. Dovenschap is opgelucht dat in ieder geval de impasse bij de Gelderhorst doorbroken is en dat er rust komt voor de bewoners.

Lees meer…. Voorzitter Raad van Toezicht Gelderhorst geschorst

VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen in werking getreden

Proosten op het VN-verdrag

Op 14 juni werd in New York op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties bekend gemaakt dat Nederland het VN-verdrag inzake de Rechten van mensen met beperkingen nu ook geratificeerd heeft. De laatste mijlpaal was de definitieve inwerkingtreding van het VN-verdrag, op 14 juli 2016. Vanaf die datum kan iedereen die zich gediscrimineerd voelt op grond van een beperking zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.

Lees meer…. VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen in werking getreden

Onderzoek tolkvoorzieningen afgerond

Logo ministerie SZW

Het onderzoek naar de tolkvoorzieningen is afgerond. Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met onder andere de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken. Kortgeleden kreeg Dovenschap bericht dat het onderzoeksrapport is overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Wij verwachten dat het onderzoek na de zomer een vervolg krijgt.

Lees meer…. Onderzoek tolkvoorzieningen afgerond

EUD seminar in Nederland

EUD congres 2016

Het eerste half jaar van 2016 was Nederland de voorzitter van de Europese Unie. Het is traditie dat de General Assembly (algemene ledenvergadering) van de European Union of the Deaf (EUD) plaatsvindt in het land dat voorzitter is van de EU, en georganiseerd wordt door de dovenorganisatie uit dat land.  Op 21 en 22 mei vond de General Assembly plaats in het Bilderberg Europa hotel in Scheveningen.

Lees meer…. EUD seminar in Nederland

Dovenparlement 2 juli 2016

Bestuur Dovenschap

Het Dovenparlement vond plaats op zaterdag 2 juli, in de Colour Kitchen in Utrecht. Alleen de leden en aangesloten organisaties zijn hiervoor uitgenodigd, want het ging over de toekomst van Dovenschap. De eerste punten op de agenda waren het jaarverslag en de jaarrekening van 2015. Beiden werden door het Dovenparlement goedgekeurd.

Lees meer…. Dovenparlement 2 juli 2016

Onderzoek herziening tolkvoorziening gestart

groepsfoto

Onderzoeksbureau Significant doet in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar het systeem van de tolkvoorzieningen in Nederland. Dit is het resultaat van de notitie die Dovenschap opstelde, in samenwerking met NBTG. De notitie wordt gedragen door alle belangenorganisaties van tolkgebruikers en door de beroepsverenigingen van tolken. Lees meer…. Onderzoek herziening tolkvoorziening gestart