Bondgenotencontact

Bij Dovenschap leggen we niet de nadruk op doofheid als lot waar we mee moeten (leren) leven. Doofheid zien we als een vorm van identiteit. Doven zijn een groep mensen (bondgenoten) met een eigen taal en een eigen cultuur. We hebben onze eigen bijzondere en onderscheidende identiteit. Contact met bondgenoten is fijn. Er kunnen ervaringen worden uitgewisseld over doofheid en het doof zijn, en sociale contacten met andere doven worden op deze manier onderhouden.

Bijeenkomsten

Om bondgenoten bij elkaar te brengen, organiseren Dovenschap en haar aangesloten organisaties bijeenkomsten voor doven, hun partners, kinderen en/of ouders. Onder andere:

 • Dovenparlement
  Twee keer per jaar organiseren we een Algemene Leden Vergadering in combinatie met een interessant middag- en avondprogramma.
 • Wereld Dovendag
  Wereld Dovendag zorgt ervoor dat één dag of weekend per jaar doven vanuit heel Nederland samenkomen. Er is een groot aanbod aan culturele activiteiten en nformatiestands. Maar bovenal is het een dag waarop mensen elkaar ontmoeten en samen plezier beleven.

Werkgroepen

Naast het organiseren van bondgenotencontact voor leden, onderhouden we ook contacten met vergelijkbare organisaties als Dovenschap. Organisaties waarmee we samenwerken en waarmee we onze krachten bundelen. Samen met een aantal van die organisaties organiseren we door het jaar heen diverse themagerichte bijeenkomsten:

 • Doven Ontwikkelings Samenwerking (DOS)
  De bijeenkomsten van DOS zijn bedoeld als een kennisplatform. Tijdens deze ontmoetingen worden kennis en ervaringen van ontwikkelingswerkers en ontwikkelingsorganisaties uitgewisseld. Heb je interesse in het doen van ontwikkelingsswerk dan is de jaarlijkse bijeenkomst van DOS iets voor jou.
 • Doven Allochtonen Front (DAF)
  DAF zorgt voor aandacht voor de positie van dove burgers die tot een dubbele minderheid behoren. Doof zijn en niet-Nederlands. Eén keer per jaar organiseert de groep DAF een intercultureel festival waar iedereen welkom is.
  DAF op Facebook
 • Grow2Work
  Grow2Work biedt inspirerende trainingen en bijeenkomsten aan, speciaal voor doven en slechthorenden. Tijdens deze bijeenkomsten kun je vaardigheden of kennis opdoen die je verder kunnen helpen om betaald werk te vinden. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere doven en slechthorenden: hoe hebben zij werk gevonden? En misschien heb je zelf ook goede tips voor anderen?
  Grow2work bijeenkomsten en workshops
 • OPCI
  OPCI is de afkorting voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie. Eind 2005 zijn de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden hun krachten gaan bundelen op het gebied van CI. OPCI is een werkgroep/samenwerkingsverband van het platform doven, slechthorenden en TOS. OPCI staat voor optimale communicatie en ondersteuning met behulp van een cochleair implantaat. OPCI organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen,
  www.opciweb.nl