Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is één van de kerntaken van Dovenschap. Onder belangenbehartiging verstaan we het ondersteunen van doven, hun partners, kinderen en/of ouders. Dat doen we planmatig en waar mogelijk samen met anderen als het gaat om actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Hiermee willen we de maatschappelijke positie van dove burgers zeker stellen en verbeteren. Op landelijk niveau doen we dat bijvoorbeeld op het gebied van overheidsbeleid en regelgeving. Op regionaal niveau maken we ons sterk als het gaat om de kwaliteit van zorgverlening en de uitvoering van de regels door gemeentes.

Zeer regelmatig is er overleg met ministeries, politieke partijen en belangenorganisaties. Maar er zijn ook nog andere manieren:

  • Kwaliteitstoetsing vanuit gebruikersperspectief. Het doel van kwaliteitstoetsing is om in kaart te brengen hoe dove gebruikers de kwaliteit van verschillende diensten beoordelen. Op deze manier wil Dovenschap hun bijdrage leveren aan het verbeteren van deze diensten.
  • Onderzoek
  • Meldpunt ongelijke behandeling
  • Rechtshulploket