Dovenschap

Brief aan Kamercommissie VWS over tolkvoorziening leefuren

De belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de Kamercommissie VWS. In die brief hebben wij onze zorgen geuit over de decentralisatie van de tolkvoorziening voor de leefuren. Ook pleiten wij opnieuw voor 1 regeling, 1 loket en 1 uitvoerder.                                                                                                                                                           Naast deze brief voeren wij op verschillende manieren acties om ons doel te bereiken.
                                                                                                                                      Dovenschap houdt u op de hoogte!