Aanvraag teamtolken werksituaties niet meer nodig

Het normbedragenbesluit van UWV voor 2017 is bekend. Daarin staan er een aantal belangrijke aangepaste regels en voorwaarden rondom het gebruik van een voorziening voor het nieuwe jaar.

U vindt het besluit hier: http://www.uwv.nl/particulieren/brochures/normbedragen-voorzieningen.aspx

Bij dat besluit horen ook de regels en voorwaarden rondom het gebruik van een voorziening. In het nieuwe besluit is vastgelegd dat tolkgebruikers – in de werksituatie – niet meer vooraf goedkeuring hoeven te vragen voor de inzet van teamtolken. Dit geldt vanaf 1 november 2016, de Uitvoeringskantoren Voorzieningen van UWV zijn hierover in november 2016 al geïnformeerd. Het besluit is in de afgelopen week formeel vastgelegd door de Raad van Bestuur van het UWV. Het zal binnenkort in de Staatscourant verschijnen.

Dovenschap is heel blij met dit besluit omdat wij hier sinds 2014 hard voor gevochten hebben. Dit deden wij namens het Platform doof-sh-tos. Corrie Tijsseling, toenmalig bestuurslid en Marieke Rensman, adviseur van Dovenschap hadden regelmatig gesprekken met de directie van UWV. Die gesprekken gingen over alle klachten en knelpunten die tolkgebruikers kenbaar maakten. Een van de klachten was dat teamtolken vooraf aangevraagd moesten worden maar vooral: dat die aanvragen vrijwel standaard werden afgewezen. Dovenschap pleitte voor autonomie van tolkgebruikers. Het UWV wilde de kosten bewaken. Uiteindelijk is er een pilot teamtolken van start gegaan: https://www.dovenschap.nl/uwv-start-pilot-tolkvoorziening/

Uitslag van de pilot

Eind 2016 hadden Corrie Tijsseling, voorzitter, en Helen Blom, adviseur van Dovenschap een gesprek bij UWV. In dat gesprek werd onder andere de pilot besproken. De tussentijdse cijfers gaven aan dat tolkgebruikers op een weloverwogen wijze teamtolken inzetten, en dat die inzet van teamtolken niet tot enorme kosten leidde. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft UWV besloten om tolkgebruikers de regie te geven wat betreft de inzet van teamtolken in de werksituatie. Over vrije inzet van teamtolken in de onderwijssituatie is UWV nog in gesprek met Ministerie van OC&W.

Wat zijn de regels voor de inzet van teamtolken?

– U mag teamtolken inzetten als een opdracht langer dan twee uren duurt en geen pauzemogelijkheid heeft. U mag teamtolken inzetten als de complexiteit van de opdracht (bijvoorbeeld een universitaire lezing) in combinatie met de duur en de dynamiek (bijvoorbeeld een conferentie) hierom vraagt.
– De gebarentolken of schrijftolken die u inhuurt moeten ingeschreven staan in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS).
– Bij de inzet van teamtolken moet u binnen het aantal aan u toegekende uren blijven. Bij overschrijding vindt geen uitbetaling plaats. Als u vermoedt dat u meer uren nodig heeft, zult u tijdig een beroep moeten doen op de hardheidsclausule.
– Bij de inzet van teamtolken trekt het UWV het aantal uren af dat getolkt is. Dus als 2 teamtolken samen 2 uren hebben getolkt, declareren de tolken ieder 2 uren, in totaal 4 uren. Bij de tolkgebruiker worden er 2 uren afgetrokken.
– Als u in het buitenland teamtolken inzet worden alleen de tolkdiensten vergoed. U dient zelf zorg te dragen voor de reis- en verblijfskosten van de tolken. Tolken mogen maximaal 8 tolkuren per dag declareren.