Geen doordecentralisering tolkvoorziening leefuren

In het Algemeen Overleg WMO op 1 februari jl. zijn vragen gesteld door Kamerleden die zich zorgen maken over het huidige systeem en de plannen voor ‘doordecentralisering’ van de tolkvoorziening voor de leefuren. Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft toen toegezegd om hierover in februari een brief te sturen aan de Tweede Kamer.

Lees meer…. Geen doordecentralisering tolkvoorziening leefuren

Brief aan Kamercommissie VWS over tolkvoorziening leefuren

De belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de Kamercommissie VWS. In die brief hebben wij onze zorgen geuit over de decentralisatie van de tolkvoorziening voor de leefuren. Ook pleiten wij opnieuw voor 1 regeling, 1 loket en 1 uitvoerder.                                                                                                                                                           Naast deze brief voeren wij op verschillende manieren acties om ons doel te bereiken.
                                                                                                                                      Dovenschap houdt u op de hoogte!