Onderzoek naar nieuwe opzet tolkvoorziening

groepsfoto

Op 8 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden naar aanleiding van de notitie landelijke regeling die op 2 april 2015 naar de politiek is gestuurd. Bij dit gesprek waren directeuren van de drie ministeries aanwezig: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en een afvaardiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).Lees meer…. Onderzoek naar nieuwe opzet tolkvoorziening

Kamerbrief met reactie op brief over tolkvoorziening doven en slechthorenden

staatssecretaris-van-rijn

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de brief van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) (namens de beroepsverenigingen voor gebaren- en schrijftolken) en het Dovenschap (namens het Platform doven, slechthorenden en TOS) over de landelijke regeling voor de tolkvoorziening van dove en slechthorende mensen.Lees meer…. Kamerbrief met reactie op brief over tolkvoorziening doven en slechthorenden

Verslag 7: Rechtspositie van dove asielzoekers in Nederland

SPH studenten

De middag werd afgesloten met een presentatie van drie studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van de Hogeschool Utrecht, vestiging Amersfoort, over hun onderzoek naar dove asielzoekers in Nederland. Dit onderzoek is een wens geweest van Dovenschap en het Dove Allochtonen Front, DAF. De studenten zijn Elaine Buytendijk, Kelly Batavier en Sabine van Rooij. Elaine is zelf doof. Lees meer…. Verslag 7: Rechtspositie van dove asielzoekers in Nederland

Verslag 6: Het rechtshulploket van Dovenschap

rechtshulploket

Daarna was het de beurt aan Jacques Dijkgraaf en Annie Wigger van het Rechtshulploket van Dovenschap. Ook bij hen kunnen mensen terecht met vragen rondom discriminatie. Doven hebben dus de keuze waar ze heen willen met hun klacht of melding of probleem. Het Rechtshulploket is echter veel breder en behandelt allerlei zaken. Lees meer…. Verslag 6: Het rechtshulploket van Dovenschap

Verslag 5: “Wet gelijke behandeling”

Michiel Aben

Michel Aben, senior consulent discriminatiezaken van Art.1 MN, was als derde spreker aan de beurt. Hij gaf een uitgebreide uitleg over de Wet Gelijke Behandeling, met name over arbeidssituaties. Wanneer kan iemand een beroep doen op die wet? En wanneer is er wel of niet sprake van discriminatie? Dat blijkt allemaal nog best ingewikkeld, de wet kent allerlei regels.Lees meer…. Verslag 5: “Wet gelijke behandeling”

Verslag 4: Wat kan het College voor de Rechten van de Mens voor doven betekenen?

Keirsten de Jongh

Keirsten de Jongh, senior beleidsadviseur van het College voor de Rechten van de Mens, was de tweede spreker tijdens het mini-symposium van Dovenschap. Zij legde uit wat er nu precies in het verdrag staat. Het verdrag gaat over alle terreinen van het leven: wonen, werken, onderwijs, vrije tijd. Ook noemt het verdrag dat het beleid aangepast moet worden in overleg met mensen met beperkingen. Lees meer…. Verslag 4: Wat kan het College voor de Rechten van de Mens voor doven betekenen?

Verslag 3: “Een beeld van een verdrag, wat kunnen we er (niet) mee?”

Jenny Goldschmidt

Het mini-symposium op 6 juni bevatte veel lezingen, met vragenronden zodat het publiek vragen kon stellen. Jenny Goldschmidt, emeritus hoogleraar mensenrechten, beet de spits af. Zij vertelde voordat zij aan de lezing begon dat zij het best spannend vond om een lezing te geven bij doven. Dat is omdat zij zelf doof is. Lees meer…. Verslag 3: “Een beeld van een verdrag, wat kunnen we er (niet) mee?”