Nieuwsberichten

-- vertaling in NGT volgt zsm --

TroelstrazaalHet kabinet heeft het wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 9 februari organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over dit wetsvoorstel.

In het verdrag wordt erkenning van gebarentaal expliciet genoemd. Daarom heeft Dovenschap het VN-verdrag voor mensen met een beperking, naast de juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal, als speerpunt opgenomen in haar beleidsplannen.

Dovenschap werkt nauw samen met de organisaties van de Alliantie Implementatie VN-verdrag, waaronder Ieder(in). Namens het platform doven, slechthorenden en TOS zal Eva Westerhoff, voorzitter van Dovenschap, deelnemen aan het Rondetafelgesprek.

Transcriptie naar het Nederlands vind je hier...:

De belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis hebben het afgelopen jaar de ontwikkelingen rond de tolkvoorziening bij de overheveling van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet op de voet gevolgd. We hebben de beleidsmakers gewezen op de gevolgen van hun plannen voor onze achterbannen. Inmiddels is de definitieve regeling bekend.

Jouw Online OpiniePaginaAchter de schermen werken we er hard aan om Nederlandse Gebarentaal meer zichtbaar te maken. Meer nieuws volgt.

Wil je alvast meer weten over wat we nog meer doen?

Hou dan 15 november alvast vrij in je agenda. Dan komen ook al onze projectleiders vertellen over hun projecten: onderwijs, zorg/wmo, telecommunicatie en 112, ondertiteling, Grow2Work, OPCI, tolkvoorziening en hoorhulpmiddelen.

Tot dan!

Bron:  JOOP.NL - Een taal om naar te kijken

vodafone firstsWefilm zoekt mensen die (weer) voor het eerst muziek gaan horen. 

Voor een nieuwe film zoekt Wefilm mensen die in dit jaar 2014 een Cochleair Implantaat (CI) hebben gekregen. Hoe zou het zijn om voor het eerst (weer) naar een concert te kunnen gaan?

Ben je ouder dan 18 jaar, en ga je nu het traject in van revalidatie, om te leren horen? Heb je vroeger wel kunnen horen, maar ben je om wat voor reden dan ook doof geworden? Zie je er naar uit om weer naar muziek te kunnen luisteren? We zijn nieuwsgierig naar je ervaringen. Neem contact op met Jesse, Laura of Nelleke van Wefilm.