Nieuwsberichten

Transcriptie naar het Nederlands vind je hier...:

De belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis hebben het afgelopen jaar de ontwikkelingen rond de tolkvoorziening bij de overheveling van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet op de voet gevolgd. We hebben de beleidsmakers gewezen op de gevolgen van hun plannen voor onze achterbannen. Inmiddels is de definitieve regeling bekend.

Jouw Online OpiniePaginaAchter de schermen werken we er hard aan om Nederlandse Gebarentaal meer zichtbaar te maken. Meer nieuws volgt.

Wil je alvast meer weten over wat we nog meer doen?

Hou dan 15 november alvast vrij in je agenda. Dan komen ook al onze projectleiders vertellen over hun projecten: onderwijs, zorg/wmo, telecommunicatie en 112, ondertiteling, Grow2Work, OPCI, tolkvoorziening en hoorhulpmiddelen.

Tot dan!

Bron:  JOOP.NL - Een taal om naar te kijken

vodafone firstsWefilm zoekt mensen die (weer) voor het eerst muziek gaan horen. 

Voor een nieuwe film zoekt Wefilm mensen die in dit jaar 2014 een Cochleair Implantaat (CI) hebben gekregen. Hoe zou het zijn om voor het eerst (weer) naar een concert te kunnen gaan?

Ben je ouder dan 18 jaar, en ga je nu het traject in van revalidatie, om te leren horen? Heb je vroeger wel kunnen horen, maar ben je om wat voor reden dan ook doof geworden? Zie je er naar uit om weer naar muziek te kunnen luisteren? We zijn nieuwsgierig naar je ervaringen. Neem contact op met Jesse, Laura of Nelleke van Wefilm.

112 daar redt je levens meeAfgelopen week meldden Signcall en Tolknet bezorgd te zijn over de (on)bereikbaarheid van het alarmnummer 112 voor doven en slechthorenden. Signaal deelt deze zorgen en roept bij deze de overheid op om nu eindelijk eens haar verantwoordelijkheid te nemen en de voortdurende problemen rondom de bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden op te lossen.

De discussie over de bereikbaarheid van het alarmnummer is niet nieuw. Signaal is al vanaf 2010, toen Signaal namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden een intensieve lobby startte voor verbeteringen van de Telecomwet, in gesprek met betrokken partijen en overheidsinstanties. Helaas doet de regering tot op heden niets met de informatie en adviezen van Signaal en neemt zij niet de verantwoordelijkheid om 112 voor doven en slechthorenden bereikbaar te maken. 

Dovenschap
Randhoeve 221
3995 GA Houten

facebook Dovenschap

Teksttel: 030 - 261 7677
Tel: 030 - 297 0800
Fax: 030 - 261 6689

Teksttelefoon is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag